PAS Gebiedsanalyses Overzicht

De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) gebiedsanalyses zijn gepubliceerd. U vindt alle links in de onderstaande tabel.

Raadpleeg voor het doornemen van de individuele rapporten het kader op niveau Vlaanderen: De Keersmaeker L., Adriaens D., Anselin A., De Becker P., Belpaire C., De Blust G., Decleer K., De Knijf G., Demolder H.,  Denys L., Devos K., Gyselings R., Leyssen A., Lommaert L., Maes D., Oosterlynck P., Packet J., Paelinckx D., Provoost S., Speybroeck J., Stienen E., Thomaes A., Vandekerkhove K., Van Den Berge K.,  Vanderhaeghe F., Van Landuyt W., Van Thuyne G., Van Uytvanck J., Vermeersch G., Wouters J., Hoffmann M. (2018). Herstelstrategieën tegen de effecten van atmosferische depositie van stikstof op Natura2000 habitat in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018(13). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Alle rapporten zijn conform de huidige kennis ter zake. Raadpleeg deze pagina op zijn minst (half)jaarlijks om na te gaan of er al dan niet inmiddels nieuwe informatie beschikbaar is, zoals nieuwe versies van bijvoorbeeld de stikstofoverschrijdingskaart (de huidige is gebaseerd op VLOPS 2017) en het daarop gebaseerde cijfermateriaal in de rapporten.


BE2100015 Kalmthoutse Heide
BE2100016 Klein en Groot Schietveld
BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats
BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout
BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden
BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats
BE2200028 De Maten
BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden
BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode
BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden
BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen
BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden
BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
BE2200035 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek
BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten
BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek
BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
BE2200039 Voerstreek
BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
BE2200042 Overgang Kempen-Haspengouw
BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik
BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
BE2300006 Schelde- en Durme estuarium van de Nederlandse grens tot Gent
BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
BE2400008 Zoniënwoud
BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem
BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden
BE2400012 Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen
BE2400014 Demervallei
BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin
BE2500002 Polders
BE2500003 Westvlaams Heuvelland
BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback