Onderzoek & resultaten

Data & infrastructuur

Ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek, heeft het INBO een onderzoeksinfrastructuur uitgebouwd. Hieronder verstaan we meer dan fysische apparaten: ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting ervan, maken deel uit van de INBO onderzoeksinfrastructuur.