PARTRIDGE: patrijzen in de kijker (NB 12-17)

In 2017 startte het INBO, samen met Vlaamse, Nederlandse, Duitse, Engelse en Schotse partners het Europese Interregproject PARTRIDGE. Met  dit project willen we in landbouwgebied gedurende vier jaar de effecten van faunavriendelijke beheermaatregelen op de patrijs en op de biodiversiteit in het algemeen nagaan. Concreet willen we in tien demonstratiegebieden verspreid over vijf landen verschillende beheermaatregelen uittesten. Het INBO is verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van de biodiversiteitsmonitoring in de Vlaamse demogebieden en het verwerken van die data.

We volgen de patrijzen twee maal per jaar op: in het voorjaar wordt op vaste trajecten het geluid van een solitair mannetje afgespeeld, waarbij we de terugroepende individuen tellen. In de late zomer tellen we het aantal ‘kluchten’, dit zijn groepen van patrijzen bestaande uit oudere en jongere vogels. Dit moet ons een idee geven over de populatietrend en het voortplantingssucces.

De patrijs is in dit project een paraplusoort. De bedoeling is dat door de maatregelen ook de aantallen van andere dieren, zoals akkervogels of hazen, toenemen. Daarom tellen we in het voorjaar ook de hazen in de gebieden. Akkervogels worden opgevolgd door vijfmaal in het broedseizoen de terreinen te bezoeken en de territoria te registreren. Via de jacht- en vangstdagboekjes van jagers die meewerken aan het project, monitoren we het effect van predatorcontrole en evalueren we recreatieve jacht als ecosysteemdienst.

Het doel van al dit werk is na te gaan of het mogelijk is om via gerichte maatregelen in het landbouwgebied de biodiversiteit tegen 2020 met 30% te laten stijgen.

>> Projectwebsite

Luc De Bruyn, Yasmine Verzelen, Thomas Scheppers

Maatregelen voor de patrijs in Vlaams demogebied

Enkele maatregelen in een Vlaams demogebied.

PARTRIDGE terreinbezoek met verschillende belanghebbenden

Terreinbezoek met landbouwers, politici en persmensen in een van de Engelse demogebieden.

Feedback