Eigen vermogen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan voornamelijk het Vlaamse beleid.

Via zijn Eigen Vermogen kan het INBO ook extern gefinancierde opdrachten aanvaarden. Zo voert het opdrachten uit voor Vlaamse en lokale overheden, Belspo, universiteiten, natuur- en bosorganisaties, landbouw, jacht, visserij, …

Het Eigen Vermogen komt ook in aanmerking voor Europese financiering. Zo neemt en nam het deel aan  verschillende FP7, Interreg en LIFE+ projecten. Die internationale wetenschappelijke samenwerkingen versterken het imago van het INBO en laten het toe zijn netwerk uit te breiden. Ze creëren kansen voor datauitwisseling, het delen van ervaring en kennis, en de ontwikkeling van Europese monitoringfaciliteiten.

Door INBO en zijn voorgangers ontwikkelde populierenvariëteiten worden in heel Europa gecommercialiseerd in zowel traditionele bosbouw als korteomloophout.  Jonge wetenschappers doen vaak hun eerste ervaring op in een project van het Eigen Vermogen, waarna ze hun carrière verder ontwikkelen bij het INBO zelf, andere afdelingen van de Vlaamse overheid of internationaal.

Het Eigen Vermogen telt zo’n 50 werknemers en neemt deel aan ongeveer 80 projecten. Er wordt nauw samengewerkt met het INBO.

Contact Info:

Maurice Hoffmann, voorzitter
Ann Milbau, manager
Carlos Goossens, administratie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Telefoon +32 (0)2 430 26 37
Registratie 0898.934.731

>> De projecten van het Eigen Vermogen

Feedback