Nieuws

August en Naya - foto INBO/ANB

Inhoud

Januari: de aankomst van Naya
Met de uitbreidende wolvenpopulaties in onze buurlanden was het al langer duidelijk dat we ook in Vlaanderen te maken zouden krijgen met wolven op zoek naar een nieuw leefgebied. Op 5 januari betrad Naya voor het eerst haar huidige ‘home range’...
Meer...

IPBES rapport cover

Beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten: bedreigingen worden kansen

Het verhaal is u bekend: het gaat niet goed met de natuur. De biodiversiteit die de basis vormt van onze economie, ons welzijn en ons voortbestaan, gaat wereldwijd op verontrustende wijze achteruit. De wetenschappers trekken aan de alarmbel. De effecten van deze crisis zijn vandaag duidelijk aantoonbaar, voelbaar en meetbaar, maar zijn ze ook beheersbaar?

De studiedag “Starters in het Natuur- en Bosonderzoek” is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het werk van jonge Vlaamse en internationale onderzoekers in bos en natuur van zowat alle Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Ze stellen hun werk voor aan de hand van lezingen en posters.

Na de middag is er een interactief debat rond het thema ‘wetenschap en de media’.

De studiedag is een organisatie van Inverde, INBO, ANB en de Vlaamse universiteiten.

Feedback