Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Nieuws

logo conference

1.500 ecologen uit zo' n 60 landen komen volgende maand samen in Gent voor de gezamenlijke* jaarlijkse bijeenkomst  van de British Ecological Society, 'Ecology across borders'.

Met zo' n 600 lezingen en 550 posters gespreid over vier dagen, zullen afgevaardigden de laatste ontwikkelingen in het ecologisch onderzoek toelichten en bespreken. Enkele hoogtepunten:

foto van Herman Teirlickgebouw

Van 14 tot en met 19 december 2017 verhuizen we uit onze vestiging in Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis.

Vanaf dan ben je welkom op het nieuwe adres: Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Wij ontvangen je dan graag in het grootste passief kantoorgebouw van België!

foto van Voerens landschap

Op 19 december 2017 organiseert de VLM in het VAC Hasselt de studiedag ‘Gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling: inspirerende verhalen en oplossingen uit de praktijk.’

Die studiedag is het sluitstuk van twee onderzoeken waarbij gebiedsgerichte ontwikkeling centraal staat:

foto van ALTER-Net conferentie

In een policy brief gepubliceerd naar aanleiding van de voorbije ALTER-Net conferentie in Gent (2-5 mei) roept de ALTER-Net gemeenschap op om:

fot van vliegend hert

Het INBO vraagt de hulp van het publiek om de populatie  van het vliegend hert mee te helpen opvolgen: het volstaat om op 6 avonden een “transect” (een vooraf bepaald parcours van 500m langs een gekende populatie) af te leggen en door te geven hoeveel kevers je ziet. Door dit transect jaarlijks in juni en juli op te volgen, krijgen we een goed beeld van de trend van de populatie. De kever is enkel in die periode actief en wordt nagenoeg uitsluitend waargenomen tijdens zwoele zomeravonden. 

foto van watersnip

banner Vogelnieuws 28

Met het broedseizoen in volle gang zijn er op dit ogenblik opnieuw heel wat vogelkijkers op de been om gegevens te verzamelen over de verspreiding en de aantallen van vogelpopulaties in Vlaanderen. In Vogelnieuws 28 maak je kennis met een aantal lopende projecten op zowel lokaal, Vlaams als Europees niveau.

foto van landschap

Het INBO Jaarboek 2016 is klaar. In deze editie:

foto van mensen in discussie

Bossymposium 2017

Op het Bossymposium 2017 maakten we op vrijdag 12 mei met zo'n 150 stakeholders de stand van zaken op van het bosonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten, en keken we ook naar de toekomst.

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop van dit proces. Nu kan u alvast al:

Feedback