Toggle menu

Nieuws

fot van vliegend hert

Het INBO vraagt de hulp van het publiek om de populatie  van het vliegend hert mee te helpen opvolgen: het volstaat om op 6 avonden een “transect” (een vooraf bepaald parcours van 500m langs een gekende populatie) af te leggen en door te geven hoeveel kevers je ziet. Door dit transect jaarlijks in juni en juli op te volgen, krijgen we een goed beeld van de trend van de populatie. De kever is enkel in die periode actief en wordt nagenoeg uitsluitend waargenomen tijdens zwoele zomeravonden. 

foto van landschap

Het INBO Jaarboek 2016 is klaar. In deze editie:

foto van mensen in discussie

Bossymposium 2017

Op het Bossymposium 2017 maakten we op vrijdag 12 mei met zo'n 150 stakeholders de stand van zaken op van het bosonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten, en keken we ook naar de toekomst.

foto van watersnip

banner Vogelnieuws 28

Met het broedseizoen in volle gang zijn er op dit ogenblik opnieuw heel wat vogelkijkers op de been om gegevens te verzamelen over de verspreiding en de aantallen van vogelpopulaties in Vlaanderen. In Vogelnieuws 28 maak je kennis met een aantal lopende projecten op zowel lokaal, Vlaams als Europees niveau.

foto van vijver

In dit nummer...

Fraaie waterwaaier ongenode gast

In 2013 vond een INBO-medewerker een grote populatie waterwaaier (een invasieve plant) in een gracht bij het Wallenhof in Sint-Pauwels. Met het oog op een snel en effectief optreden, maakte het INBO een beslissingsschema om waterwaaier duurzaam uit te roeien.
Meer...