Nieuws

Foto Yves Adams - Vildaphoto

Banner klimaatstudiedag

Een state of the art van het onderzoek in Vlaanderen (en ook een beetje Nederland)

foto van landschap

Op de jaarlijkse dag Starters in het Natuur- en Bosonderzoek stellen jonge onderzoekers in de bos- en natuurcontext hun onderzoek voor aan de hand van een presentatie of poster. De nadruk ligt op Vlaanderen, maar er kunnen ook resultaten uit andere landen worden voorgesteld. Op het einde van de dag brengen alle aanwezigen in de zaal een stem uit voor hun favoriete poster en presentatie. De winnaars krijgen een prijs.

Feedback