Nieuws

Nieuw bos (foto INBO)

In zijn opiniestuk van 26/11 verzet Tobias Ceulemans zich tegen het aanplanten van bomen in nieuwe bossen. Ceulemans breekt een lans om nieuwe bossen spontaan of hooguit door zaaien te ontwikkelen. Dat lijkt de meest natuurlijke, goedkope en milieuvriendelijke wijze, maar helaas is dat in het dichtbevolkte Vlaanderen met zijn versnipperde bossen vaak niet de beste oplossing. Er zijn wel degelijk sterke wetenschappelijke argumenten om bossen aan te planten, al hoeft dat zeker niet overal zo te gebeuren.

foto van landschap

Op de jaarlijkse dag Starters in het Natuur- en Bosonderzoek stellen jonge onderzoekers in de bos- en natuurcontext hun onderzoek voor aan de hand van een presentatie of poster. De nadruk ligt op Vlaanderen, maar er kunnen ook resultaten uit andere landen worden voorgesteld. Op het einde van de dag brengen alle aanwezigen in de zaal een stem uit voor hun favoriete poster en presentatie. De winnaars krijgen een prijs.

Wolvenexpo

Via de reizende expo “Wolven in Limburg” in het Mariahof in Bree van 23/10 tot 29/12 worden bezoekers geïnformeerd over de aanwezigheid van wolven in Limburg. Je krijgt er antwoorden op vragen als: “Hoe kan je wolven herkennen? Wat eten ze? Wat betekent de terugkeer van de wolf? Waarom kiezen ze voor Limburg?” Op basis van ervaringen uit het buitenland zijn er tips over hoe mens en dier met elkaar kunnen samenleven en hoe je als veehouder je vee kan beschermen.

Feedback