Nieuws

boommarter

Exotische carnivoren

We krijgen steeds meer meldingen binnen van waargenomen exotische carnivoren, al dan niet als verkeersslachtoffer. In deze Marternieuws besteden we aandacht aan een tiental waarnemingen van wasberen, een wasbeerhond in de regio Brugge, en een stinkdier in Arendonk.
Meer...

foto van Ganzenpootvijver

Tijdens de 41ste sessie van de World Heritage Committee (9-12 Juli) van de Unesco is het Bosreservaat Zoniënwoud toegevoegd aan de uitbreiding van de "World Heritage site of the Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany (Germany, Slovakia, Ukraine)", een gebied dat zich uitstrekt over 12 landen.

>> Meer informatie op de Unesco-site

foto van ALTER-Net conferentie

In een policy brief gepubliceerd naar aanleiding van de voorbije ALTER-Net conferentie in Gent (2-5 mei) roept de ALTER-Net gemeenschap op om:

fot van vliegend hert

Het INBO vraagt de hulp van het publiek om de populatie  van het vliegend hert mee te helpen opvolgen: het volstaat om op 6 avonden een “transect” (een vooraf bepaald parcours van 500m langs een gekende populatie) af te leggen en door te geven hoeveel kevers je ziet. Door dit transect jaarlijks in juni en juli op te volgen, krijgen we een goed beeld van de trend van de populatie. De kever is enkel in die periode actief en wordt nagenoeg uitsluitend waargenomen tijdens zwoele zomeravonden. 

foto van watersnip

banner Vogelnieuws 28

Met het broedseizoen in volle gang zijn er op dit ogenblik opnieuw heel wat vogelkijkers op de been om gegevens te verzamelen over de verspreiding en de aantallen van vogelpopulaties in Vlaanderen. In Vogelnieuws 28 maak je kennis met een aantal lopende projecten op zowel lokaal, Vlaams als Europees niveau.

foto van landschap

Het INBO Jaarboek 2016 is klaar. In deze editie:

foto van mensen in discussie

Bossymposium 2017

Op het Bossymposium 2017 maakten we op vrijdag 12 mei met zo'n 150 stakeholders de stand van zaken op van het bosonderzoek in Vlaanderen en daarbuiten, en keken we ook naar de toekomst.

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop van dit proces. Nu kan u alvast al: