Monitoring jacht in in het Nationaal Park Hoge Kempen (NB 05-16)

In het kader van het beheer van ree- en everzwijnpopulaties vinden er ook in overheidsgebieden jachtactiviteiten plaats. Hierbij streeft men ernaar het verwezenlijken van de wildbeheerdoelstellingen zo goed mogelijk af te stemmen op andere gebruiksvormen en de doelstellingen van deze openbare gebieden. Nieuwe vormen van jachtverpachting worden hierbij uitgetest en geëvalueerd. Zo startte  het Agentschap voor Natuur en Bos in 2012 in het Nationaal Park Hoge Kempen met kortlopende jachtverpachtingen voor het beheer van de everzwijnenpopulatie. Het INBO werd gevraagd om de jachtactiviteiten en de resultaten ervan mee op te volgen en te documenteren. We maakten daarvoor gebruik van jachtdagboekjes die de jagers bij elke jachtactiviteit invulden. De resultaten hiervan verwerkten we in een rapport.

Het jagen gebeurde deels vanop een hoogzit, het zogenaamde ‘aanzitten’. Uit de gegevens  blijkt dat de jagers in 2013 gemiddeld 49 uur moesten aanzitten om een everzwijn te kunnen schieten. In 2014 steeg het aantal uren aanzit per geschoten everzwijn tot 155 uur. De korte duur van de monitoring, noch de opzet van de data laten echter toe dat verschil te verklaren.

Ter vergelijking: voor het schieten van een ree in 2014 was in hetzelfde gebied ongeveer 11 uur aanzitten nodig. Daarnaast blijkt dat in beide jaren een op de twee keren dat er everzwijnen waargenomen werden, er ook een everzwijn geschoten kon worden. Voor ree was dit een op de drie keer.

Naast de individuele aanzitten werden ook een aantal “drukjachten” georganiseerd. Bij drukjachten lopen drijvers in stilte kriskras door het gebied, terwijl jagers verspreid in het gebied op hoogzitten zitten. De dieren verplaatsen zich dan meer, waardoor de kans stijgt dat een everzwijn voorbij een hoogzit komt. De jachtinspanning per geschoten everzwijn bedroeg bij deze methode 34 uur, al wordt hierbij geen rekening gehouden met de tijd nodig voor de voorbereiding en coördinatie van de drukjacht.

Het verzamelen van dit soort data vormt de basis voor het evalueren en optimaliseren van jachtactiviteiten in overheidsgebieden.

Thomas Scheppers, Ilse Simoens & Jim Casaer

Meer lezen: Scheppers T., Simoens I. & Casaer J. (2015). Monitoringsrapport jachtinspanningen en resultaten beheerjacht in het Nationaal Park Hoge Kempen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.7091453)

Feedback