Toggle menu

Jobs

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft
voltijds aan met een contract van onbepaalde duur, met zekerheid tot eind december 2017
en optie tot verlenging:

JUNIOR ONDERZOEKER ZEEVOGELTEAM
MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)
Instelling: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO)
Niveau: A
Graad: Wetenschappelijk attaché
Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

Klik op de functietitel voor meer info!

Spontane sollicitatie

Jobs buiten het INBO

Contact