Jobs

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur:

Research Software Engineer
Met aanleg van een werfreserve

Beleidsdomein: Omgeving (OMG)
Instelling: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)
Functiefamilie: Organisatie Ondersteunend
Klasse: 16
Niveau: A
Graad: Wetenschappelijk Attaché
Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
 

Klik op de functietitel voor meer info over de vacature!

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft aan met een voltijds contract van bepaalde duur t.e.m. december 2018.

DATA PUBLISHER
MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

Beleidsdomein: Omgeving (OMG)
Instelling: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)
Functiefamilie: Organisatie Ondersteunend
Klasse: 16
Niveau: A
Graad: Wetenschappelijk Attaché
Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
 

Klik op de functietitel voor meer info over de vacature!

The Own Capital of the Research Institute for Nature and Forest (EVINBO) is hiring, half-time, with a contract of indefinite duration, with certainty until the end of December 2017 and option to renew:

Assistant Communications and Administration Alternet
With the development of a pre-qualified candidate pool

Policy area: Environment
Institution: The Own Capital of the Research Institute for Nature and Forest (EVINBO)
Level: B
Degree: Expert
Place of employment: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
 

 

Click on the job title for more information about the vacancy!

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft halftijds aan met een contract van onbepaalde duur, met zekerheid tot eind december 2017 en optie tot verlenging:

MEDEWERKER COMMUNICATIE EN ADMINISTRATIE ALTERNET
MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

Beleidsdomein: Omgeving
Instelling: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)
Niveau: B
Graad: Deskundige
Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

 

Klik op de functietitel voor meer info over de vacature!