Indicator in de kijker (NB 07/18)

Indicatoren ‘ledenaantallen van natuurverenigingen’

Sinds het begin van de tellingen in 1994, stijgt het aantal lidmaatschappen van natuurverenigingen in Vlaanderen nagenoeg elk jaar. In 2017 nam het aantal toe met ongeveer 7.508 lidmaatschappen. Eind 2017 zijn in totaal 255.500 mensen of gezinnen lid van een natuurvereniging.

  • Natuurpunt is met 107.333 lidmaatschappen de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.
  • WWF is de tweede grootste natuurvereniging met 73.647 leden, gevolgd door Greenpeace met 60.925 leden, Vogelbescherming Vlaanderen met 10.730 leden en JNM met 2.892 leden.

 

Heidi Demolder

>> Naar de indicator

 

Thema 
Feedback