Advies in de kijker (NB 12/16)

Advies over visbepoting bij de natuurontwikkeling van een waterbekken te Beersel

In Beersel (Vlaams-Brabant) plant de Vlaamse Landmaatschappij de herinrichting van een voormalig bekken van de papiermolen Herisem om een min of meer natuurlijk, bevisbaar ecosysteem te realiseren.

Het bekken wordt gevoed door grond- en regenwater. Er zijn geen waterlopen die er in uitmonden. De noordzijde wordt na slibruiming heraangelegd met een schuine oever. Men hoopt dat er spontane vestiging van water- en oeverplanten zal volgen.

De grootste vraag is of vissen er zich op natuurlijke wijze kunnen vestigen of dat het beter is kunstmatig te bepoten.

Het advies geeft antwoord op deze vraag en formuleert een aantal randvoorwaarden en beheermaatregelen om de ecologische functie te combineren met hengelsport.

>> Naar het integrale advies

Feedback