Advies in de kijker: Advies over het beheer van graslanden en bermen van provinciaal domein Het Leen (Eeklo) (NB 07-17)

Het beheer in het provinciaal domein Het Leen houdt sinds lang rekening met recreatie en natuurdoelen. Het grootste deel van het terrein is bebost, maar verspreid in het gebied komen ook graslandpercelen en grazige bermen voor met een (potentieel) hoge natuurwaarde. In het huidige beheer worden een aantal graslanden als gazon onderhouden om te picknicken en te kamperen. De (potentieel) waardevolle graslanden worden beheerd in functie van natuurdoelen, zowel op botanisch als faunistisch vlak.

In dit advies herbekijken we het beheer en stellen een gerichte aanpak voor om de botanische en faunistische doelstellingen te combineren.

>> Lees het integrale advies
 

Lieve Vriens

 

Feedback