Zelf aan de slag met BWK- of habitatkaart (NB 05-16)

Niet alleen het INBO produceert tegenwoordig Biologische Waarderingskaarten (BWK) of Natura 2000-habitatkaarten. Deze kaarten worden namelijk ook vaak gebruikt bij de opmaak van erkenningsdossiers, (bos)beheerplannen, milieueffectenrapporten en passende beoordelingen. Dikwijls worden ze door of in opdracht van de initiatiefnemer geactualiseerd.

Tot vandaag ontbrak er echter een praktische handleiding met duidelijke regels en karteerafspraken. Hierdoor ontstonden soms verschillen in de detailgraad, het gebruik en de interpretatie van bepaalde BWK-eenheden en/of habitatcodes.

Een reeks INBO-rapporten biedt nu een praktische handleiding. Deze handleiding bevat regels en afspraken over de karteermethodiek, over de definitie en de begrenzing van de Natura 2000-habitattypes en over het gebruik van de BWK-eenheden. De handleiding is praktisch, maar dat betekent niet dat iedereen er zomaar mee aan de slag kan. Een goede plantenkennis, enig landschapecologisch inzicht en ervaring met het schatten van abundanties zijn een minimumvereiste om vlot met de veldsleutels te kunnen werken.

De “BWK- en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten die stapsgewijs beschikbaar zullen worden. Op de website zijn al drie delen beschikbaar: de algemene methodologie en de veldsleutels voor de heide- en bosbiotopen. De sleutel voor stilstaand-waterbiotopen volgt rond 20 mei.

Steven De Saeger

Meer lezen:

 

Feedback