Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Zeeschelde-rapport 2014 (NB 09/15)

beeld cover MONEOS 2015 rapportJaarlijks rapporteert het INBO over de toestand van de Schelde. We beschrijven dan hoe de biologische diversiteit in onze grootste getijdenrivier evolueert.

In 2014 krioelde het water van het leven met een hoge biomassa aan (aas)garnalen en grote aantallen vissen. Spiering, een trekvissoort, plant zich ondertussen al enkele jaren massaal voort en is momenteel de dominante vissoort. Maar de fint, die hogere eisen stelt, kon zich voor het derde jaar op rij niet succesvol voortplanten. Het aantal vissoorten met een succesvolle voortplantingscyclus in de Zeeschelde is stabiel, maar neemt af in de Rupel sinds 2010. De biomassa aan bodemdieren (staalname najaar 2013) gaat verder omlaag in de Nete, de Dijle, de Rupel en de Durme. In de Zenne en de zwak brakke en zoete Zeeschelde noteerden we gelijkblijvende tot iets hogere biomassa’s.

Het aantal overwinterende watervogels is de laatste jaren stabiel.

We maakten ook een nieuwe ecotopenkaart (toestand 2013). Hieruit blijkt een toename aan slik- en schorhabitat in de Zeeschelde sinds 2010. Dit is te danken aan een daling van de laagwaterstand en de voltooiing van veiligheids- en natuurinrichtingsmaatregelen. Daarbij wordt extra ruimte voor de rivier gecreëerd. Deze werken vinden onder andere plaats in het kader van het SIGMA-plan. In de Beneden-Zeeschelde is er een toename van natuurlijk, hard substraat. Deze hardsubstraatzones zijn veen of kleilenzen die zichtbaar worden door het eroderen van bovenliggende, zachtere bodemlagen. Als deze trend zich doorzet, kan dit een aanwijzing zijn van toenemende stroming en/of meer golfimpact op de oevers. In de Boven-Zeeschelde stelden we een toename van diepwaterzones vast.  

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen? Van Ryckegem G. (red.), Van Braeckel A., Elsen R., Speybroeck J., Vandevoorde B., Mertens W., Breine J., De Regge N., Soors J., Dhaluin P., Terrie T., Van Lierop, F., Hessel K., Froidmont, M. & Van den Bergh E. (2015). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (8990774). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback