Winterperiode van zaailingen van wintereik schuift op na droogte (NB 07/15)

De klimaatwijziging voorspelt voor onze contreien een grotere kans op drogere zomers. We onderzochten het effect van een hevige zomerse droogtestressperiode op het gedrag van zaailingen van wintereik. In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat de gestresseerde zaailingen extra groeischeuten vertoonden na de stressperiode.

We keken ook naar de invloed op het tijdstip waarop de bladeren verkleurden in het najaar en het tijdstip waarop de knoppen van de zaailingen opnieuw uitliepen het volgende voorjaar.

De bladeren van de zaailingen die de droogteperiode overleefden, verkleurden significant later dan de controlegroep. Het leek erop dat de zaailingen hun eigen groeiseizoen verlengden als compensatie voor de verloren groeitijd tijdens de droogtestress. We stelden ook vast dat deze zaailingen in het voorjaar significant later uitliepen dan de controlegroep, waardoor de winterperiode in zijn geheel wat opschoof.

Een latere verkleuring in de herfst betekent dat de twijgen later uitharden, wat de kans op vorstschade bij vroege vorst in het najaar vergroot. Het later uitlopen in het voorjaar kan een competitief nadeel inhouden, omdat het groeiseizoen verkort ten opzichte van niet gestresseerde zaailingen.

Kristine Vander Mijnsbrugge, Arion Turcsan

Feedback