Wereldwijde achteruitgang van insecten. Wat kunnen we doen? (NB 03-2020)

In grote delen van de wereld dalen de aantallen insecten en sterven ze uit. De onvervangbare diensten die ze leveren voor de mens vallen zo weg, met onvoorspelbare gevolgen. In een publicaties trekken 30 wetenschappers uit de hele wereld aan de alarmbel. Zowel burgers als beleidsmakers moeten in actie schieten.

Ook in Vlaanderen gaat het niet goed met insecten. Wanneer we de zeven Rode Lijsten van insecten bekijken, is ongeveer 12% van alle soorten uitgestorven en is de helft in mindere of meerder mate bedreigd. De meeste houtbewonende kevers, met 60% van de soorten uitgestorven of bedreigd, en dagvlinders waar ondertussen 19 van de 67 soorten (28%) zijn uitgestorven, doen het hier bijzonder slecht. Van een heleboel andere insecten (bijen, hommels, mieren, vliegen…) hebben we nog onvoldoende informatie om hun toestand in te schatten, maar niets wijst erop dat het met die groepen beter zou gaan dan met de bekendere groepen.

De onderzoekers stellen oplossingen voor op basis van wetenschappelijk onderzoek: meer gebied reserveren voor natuurbehoud, het hervormen van de landbouwpraktijk om het naast elkaar bestaan van soorten te bevorderen, en het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering.

Dirk Maes

Meer lezen? Samways MJ, Barton PS, Birkhofer K, Chichorro F, Deacon C, Fartmann T, Fukushima CS, Gaigher R, Habel JC, Hallmann CA, Hill MJ, Hochkirch A, Kaila L, Kwak ML, Maes D, Mammola S, Noriega JA, Orfinger AB, Pedraza F, Pryke JS, Roque FO, Settele J, Simaika JP, Stork NE, Suhling F, Vorster C & Cardoso P (2020) Solutions for humanity on how to conserve insects. Biological Conservation in press. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108427

Feedback