Weinig verandering in afschot ree en everzwijn in 2014 (NB 12/15)

Voor het eerst sinds 2002 daalde het afschot van everzwijn in Vlaanderen. In 2014 werden 596 geschoten everzwijnen gerapporteerd. . Dat zijn er 33 minder dan in 2013. In Antwerpen namen de aantallen wel verder toe (+ 21), maar in West-Vlaanderen was er een opvallende daling (-72). De meeste everzwijnen worden nog steeds geschoten in Limburg (aantal). Daar komt ook de grootste populatie voor.

In 2014 werden in Vlaanderen ook 5311 reeën geschoten, een stijging met 0,3 % ten opzichte van 2013. Enkel in Oost-Vlaanderen nam het afschot toe. In West-Vlaanderen  was het afschot in 2014 zo goed als stabiel, maar naar verwachting zal dat de komende jaren wel verder toenemen. Het valt op dat het afschot van ree zich doorheen de jaren steeds verder over Vlaanderen uitbreidt: in 2014 was er in 179 van de 308 Vlaamse gemeenten afschot, in 2002 maar in 105. Dit wijst erop dat het areaal van ree in Vlaanderen nog steeds uitbreidt en dat ook de aantallen in de regio’s met de lagere dichtheden nog steeds verder toenemen.

In totaal werden in 2014 ongeveer 6000 stuks grofwild geschoten.

Frank Huysentruyt, Thomas Scheppers, Jim Casaer

Sinds 2012 analyseert het INBO jaarlijks de cijfers van het in Vlaanderen geschoten grofwild. Deze rapportage is een terugkoppeling naar iedereen die deze gegevens verzamelt en doorgeeft aan het INBO. Tegelijk willen we de resultaten beschikbaar maken voor het beleid, onze stakeholders en het brede publiek.

Meer lezen? Huysentruyt F., Scheppers T., Vercammen J., Neukermans A., Verschaffel E. & Casaer J. (2015). Grofwildjacht in Vlaanderen - Cijfers en statistieken 2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.M.2015.10841465). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback