Watina (Water in Natuur) Databank

 WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden.

WATINA is vrij raadpleegbaar, nadat je je geregistreerd hebt. Klik hiervoor op de knop “Registreren” op de startpagina van de applicatie.

Om aan de databank mee te werken, dien je je eerst te registeren en daarna per mail contact op te nemen met de databankbeheerder

Thema 
Feedback