Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Wat kruipt er in de modder in Herkenrode? (NB 10/18)

Een van Vlaanderens minst bekende vissoorten is zeker de grote modderkruiper. Door zijn verborgen levenswijze, ingegraven in de modder of rustend in dichte vegetatie, is hij moeilijk waarneembaar. De meeste activiteit vertoont de grote modderkruiper bij periodes van luchtdrukveranderingen en onweer, net die momenten waarop de visstandsonderzoeker zijn elektrovisserijtoestel moet opbergen.

Bovendien is deze Habitatrichtlijnsoort in Vlaanderen uiterst zeldzaam geworden. Van de enkele bekende populaties worden slechts heel af en toe dieren waargenomen.

Eerder dit jaar werden bij een machinale slibruiming van een gracht nabij de Abdij van Herkenrode (Hasselt) 14 grote modderkruipers waargenomen door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Likona. Begin juli ging het INBO op speurtocht in dit gebied. We onderzochten een beektraject van 215 m en vingen maar liefst 25 modderkruipers. De ontdekking van deze nieuwe populatie is een heuse opsteker en vormt een belangrijk element voor het ANB- soortbeschermingsplan voor de grote modderkruiper.

De genetische kwaliteit van de populatie wordt momenteel onderzocht. Daarvoor namen we een stukje vinweefsel van de gevangen exemplaren. Nadien plaatsten we de dieren netjes terug op dezelfde plaats. Afhankelijk van de resultaten kunnen individuen uit deze populatie eventueel ingezet worden in een kweekprogramma ten behoeve van herintroductie en soortherstel op geschikte locaties. Het is nu van belang deze gracht optimaal te beheren om de nieuw ontdekte populatie te behouden en maximaal kansen voor uitbreiding te geven.

Claude Belpaire

Meer lezen?

 

Feedback