Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Voorzorgsmaatregelen (MN-24, Wolvenspecial)

Op basis van een oriënterende verkenning in de streek stellen we vast dat, bijna één jaar na de komst van de eerste wolf in Noord-Limburg, er nog maar heel weinig mensen afdoende maatregelen hebben genomen om hun vee te beschermen tegen wolvenaanvallen. Zelfs midden in de home range van Naya en August blijken er actueel nog tal van plaatsen te zijn waar de wolven heel gemakkelijk opnieuw zouden kunnen toeslaan. Vanuit deze vaststelling is het toch wel opmerkelijk hoe weinig schapen er nog maar werden aangevallen. Mogelijk hebben de wolven meteen voldoende negatieve ervaringen opgedaan tijdens een poging om schapen aan te vallen. Zo zijn de dieren die door het ANB ingezet worden om de heide in kamp Beverlo te begrazen intussen goed beveiligd en is de stroomsterkte opnieuw voldoende. Toch kunnen er snel nieuwe aanvallen komen als de wolven merken dat schapen elders wel zonder problemen te bemachtigen zijn.

Als Naya en August niks overkomt is de kans groot dat we volgend voorjaar een nest opgroeiende wolvenjongen (gemiddeld worden 5-6 pups per worp geboren) hebben in Vlaanderen – en daarmee vervolgens ook een roedel …. Om te vermijden dat deze wolven de gewoonte ontwikkelen om vee aan te vallen is het van het grootste belang dat eigenaars van schapen en geiten in Noord-Limburg en het noordoosten van de provincie Antwerpen nu de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

De minimum voorwaarden waaraan een omheining van schapen en geiten moet voldoen zijn:

  • een stroomvoerend schapennet (‘flexinet’, ‘elektronet’)  van  ten minste 90 cm hoog - dicht aansluitend bij de grond.
  • een afsluiting met stroomvoerende schriklinten (‘schrikdraad’) met elektriciteit ‐ ten minste 90 cm hoog, met maximaal 20 cm afstand tussen de linten, en maximaal 12 cm tussen het laagste lint en de grond;
  • schapendraad (‘ursusdraad’)  ‐ ten minste 120 cm hoog, dicht aansluitend bij de grond, aan de buitenzijde aangevuld met stroomvoerende draden (één op ca. 20 cm hoogte, één bovenaan).

 

De benodigde spanning bedraagt bij voorkeur 4.500V (en minimaal 2.000V).

Afsluiting met stroomvoerende schriklinten

Afsluiting met stroomvoerende schriklinten

Afsluiting met een stroomvoerend schapennet, flexinet of elektronet

Afsluiting met een stroomvoerend schapennet, flexinet of elektronet

De perimeter waarbinnen we maatregelen aanbevelen beperkt zich niet tot de home range van August en Naya, omdat de wolven af en toe ‘uitstapjes’ ondernemen. Zo kon een particulier op 19 november een wolf (meer dan waarschijnlijk August) fotograferen met een cameraval in Sint-Huibrechts-Lille. Een ruime bufferzone rondom de home range van de gevestigde wolven is daarom aangewezen als perimeter voor preventiemaatregelen.

vorzorgsmaatregelen nodig in...
Gemeentes waar voorzorgsmaatregelen om schapen en geiten te beschermen tegen aanvallen van wolven hoogst prioritair (rood) en prioritair zijn (oranje). Klik op het beeld om een uitvergrote versie te zien.

 

Feedback