Vlaams-Nederlandse werkuitwisseling rosse stekelstaart (NB 07-17)

De rosse stekelstaart is een Noord-Amerikaanse duikeend van zoetwatermoerassen. De eerste overwinteraars in Vlaanderen werden in 1979 waargenomen. De aanwezigheid van rosse stekelstaarten en hybriden blijft een probleem voor het voortbestaan van de witkopeend, een bedreigde inheemse soort. Europese landen gingen daarom het engagement aan om de rosse stekelstaart uit te roeien. Recent werd ze ook opgenomen op de Unielijst van invasieve exoten van de Europese verordening (1143/2014). Daarmee mag ze niet langer als siervogel gekweekt of gehouden worden.

Sinds 2011 loopt in Vlaanderen een door het Agentschap voor Natuur en Bos gecoördineerd bestrijdingsprogramma. De bestrijding is specialistenwerk en gebeurt in samenwerking met een vrijwillige jager. De exotenmodule op waarnemingen.be wordt gebruikt om snel op de hoogte te zijn van nieuwe meldingen. Sinds de start van de gecoördineerde bestrijding werden in Vlaanderen 69 vogels geschoten en enkele verzwakte vogels weggevangen. Desondanks blijven naar schatting jaarlijks 15-20 vogels aanwezig op een tiental locaties. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van populaties in de buurlanden, met name Nederland en Frankrijk, waar grotere populaties bestaan in waterrijke gebieden.

Op 21 juni kwamen Vlaamse en Nederlandse overheden en organisaties betrokken bij het beheer van rosse stekelstaart samen voor overleg en kennisuitwisseling rond de aanpak van de bestrijding in beide landen. Na presentaties over de aanpak in Vlaanderen en Nederland volgden discussies over mogelijke verbeteringen en betere samenwerking. Daarna volgde een veldbezoek aan het Groot Rietveld (Kallo, Beveren) waar de Vlaamse schutter een demonstratie gaf. In de namiddag ging het terreinbezoek verder in het natuurgebied Markiezaatmeer (Bergen-Op-Zoom). Naar schatting komen in Nederland een 60-tal vogels (12-16 broedkoppels) voor. De provincies zijn er verantwoordelijk voor de bestrijding. In het natuurgebied Markiezaatmeer verwijderden ze acht rosse stekelstaarten.

Tim Adriaens

 

Presentaties en deelnemerslijst

 

Feedback