Verspreiding van de das in Vlaanderen: recente evoluties (NB 10/17)

Sinds enkele jaren komen dassen opnieuw in alle Vlaamse provincies voor. Analyse van de verzamelde data leert dat zij er niet alleen rondzwerven, maar er heel wellicht ook gevestigd zijn en er zich voortplanten. Plaatselijk bleef deze vestiging mogelijk jarenlang onbekend, elders gaat het om nieuwe en recente vestigingen. Deze analyse werpt een nieuw licht op de situatie van de das in Vlaanderen, gezien we er tot voor kort van uitgingen dat de soort enkel in zuidelijk Limburg gevestigd was.

Enkele conclusies van het rapport:

  • Als ‘beschermde diersoort’ is het voor dassen van belang dat ook de burchten, als epicentra van de territoria, niet verstoord of vernietigd worden.
  • Gezien de populatie-evolutie is er geen reden of nood om dassen te herintroduceren.
  • Inspanningen op het vlak van ontsnippering (ecotunnels,…) hoeven zich geenszins te beperken tot regio’s waar aanwezigheid van dassen algemeen bekend is.
     

Dassen gelden klassiek als een mysterieuze soort – een ‘Vlaamse panda’. Met dit INBO-rapport willen we graag nieuwe, losse waarnemingen van de vrijwilligers van het INBO Marternetwerk in een context plaatsen.

Koen Van Den Berge

Meer lezen: Van Den Berge K., Gouwy J., Berlengee F. & Vansevenant D. (2017). Verspreiding van de das (Meles meles) in Vlaanderen: recente evoluties. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (34). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.12435597

Feedback