Versies

Inleiding
Ontstaan | Belang | Boek & Ecopedia | Karteringseenheden | Evaluatie | Fauna-arcering | Versies |
Beschikbaarheid | Meer lezen… | Handleiding & veldsleutels | Campagne 2018-19

De Biologische Waarderingskaart bestaat in twee versie

BWK versie 1

Beeld uit BWK versie 1

 • 1987- 1996
 • een globale landschapsecologische situering op schaal 1/25.000
 • grote groene vlekken duiden op natuurwaarden, maar dit impliceert niet dat ze overal in die vlek aanwezig zijn.

 

BWK versie 2

BWK versie 2

 • 1997-2010
 • nauwkeuriger en gedetailleerder met bruikbaarheid tot op perceelsniveau op schaal 1/10.000
 • Inventarisatie en duiding van biologische waarden op perceelsniveau

 

De BWK versie 2 tracht, t.o.v. versie 1, aan meer noden te voldoen:

 • een grotere nauwkeurigheid en detaillering tot perceelsniveau;
 • meer aandacht voor de kleine landschapelementen;
 • meer aandacht voor natuurwaarden in het urbaan gebied;
 • het vermijden van ecologisch heterogene complexen;
 • meer aandacht voor soorterijke cultuurgraslanden;
 • meer aandacht voor de ondergroei van populierenbestanden en aandere aanplanten;
 • complexen beter naar hun biologische waarden schatten;
 • stelselmatige werkwijze en controleerbare criteria voor fauna-afbakening.

 

Dit werd bereikt door:

 • een vast teamverband en gezamenlijke trainingen;
 • permanent verbetren van afspraken om veldsituaties te vertalen naar de BWK;
 • meer karteringseenheden voor kleine landschapelementen;
 • kritische evaluatie van de waardering;
 • maximaal gebruik van de beste hulpmiddelen zoals steeds betere othofoto's;
 • zoveel mogelijk karteren in het meest geschikte seizoen;
 • aanduiding herkomst van gegevens.
Feedback