Vermiljoenkever verspreidt zich als een lopend vuurtje (NB 03-2020)

Natuurherstel is doorgaans een traag proces, maar heel soms gaat het ook ongelooflijk snel. Neem nu de vermiljoenkever, een opmerkelijke verschijning: fel rood, anderhalve centimeter lang,  slechts 1 millimeter dik. Deze kever leeft onder de schors van dikke dode bomen op zeer natte gronden. Door een tekort aan dood hout in onze bossen en door het draineren van riviervalleien en moerassen verdween het kevertje in heel West-Europa.

De laatste decennia zijn heel wat riviervalleien en moerassen hersteld en werden populierenbossen uit beheer genomen waardoor ze nu veel dood hout bevatten. De Europees beschermde vermiljoenkever wist dit te appreciëren. De soort veroverde op 10 jaar tijd grote delen van Duitsland en vestigde zich in  Frankrijk, België en Nederland.

In Vlaanderen zien we de soort jaar na jaar opschuiven. Vorig jaar ontdekten we ze op verschillende plaatsen in de Antwerpse Kempen en dit jaar namen we de soort waar in de Scheldevalle en Vlaamse Ardennen. De platte oranjebruine larven van de vermiljoenkever kunnen we makkelijk inventariseren. Maar de volwassen kever weet zich wonderwel te verstoppen en werd nog maar enkele keren gevonden. De kevers vliegen vroeg in het voorjaar en leggen hun eieren af onder de schors van recent gestorven bomen. De soort is daarom niet schadelijk voor levende bomen.

Arno Thomaes

Meer lezen? Thomaes A & Marchand S (2019). Habitatrichtlijnsoort Vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) als nieuwe soort in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek 2019 (3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.15720667

 

Feedback