Verken de kosten van ecologisch groenbeheer

De ‘Kostenverkenner ecologisch groenbeheer’ of kortweg Beheerkostenverkenner is een hulpmiddel om de kosten van ecologisch groenbeheer op bedrijfsterreinen te verkennen en te vergelijken met deze van traditioneel groenbeheer. Deze gratis online rekentool is ontwikkeld voor bedrijven, ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale overheden en hun dienstverleners.

Bedrijven en beheerders van bedrijventerreinen zijn heel kostenbewust. Precies daarom is ecologisch beheer van bedrijfsterreinen in veel gevallen een goed idee. Ecologisch beheer gaat over samenwerken met de natuur en is om die reden vaak minder intensief en veelal goedkoper, maar niet altijd. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de keuze van de natuurdoelen, de bodemvruchtbaarheid en de schaalgrootte van het beheer. Om een waarheidsgetrouwe kosteninschatting te kunnen maken, brengt de Beheerkostenverkenner deze en andere factoren in rekening.

De Beheerkostenverkenner werd ontwikkeld binnen het Interreg project 2B Connect over biodiversiteit op bedrijventerrein. Het INBO maakte met steun van Omgevingsinformatiesamenwerking Vlaanderen (OIS Vlaanderen) de Beheerkostenverkenner beschikbaar als een online tool.

Lieven De Smet, Jan Van Uytvanck, Geert De Blust, Aaike De Wever en Pieter Vandenbroucke, Jan Van den Berghe (Blenders) en Jos Snellings (Upperware)

>> Naarde Beheerkostenverkenner

Thema 
Feedback