Update ecotoopkwetsbaarheidskaarten online raadpleegbaar (NB 10/17)

Op het Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid kan je de nieuwe versie van de ecotoopkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen raadplegen. Het INBO ontwikkelde deze kaarten voor het eerst in 2000. Ze zijn een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren. Sinds 2000 traden er heel wat veranderingen op in het landgebruik en de bodembedekking, waardoor een update op basis van de meest actuele kennis en data wenselijk was. Voor deze update evalueerden we de oorspronkelijke methode en pasten de werkwijze hier en daar aan.

De kaarten tonen de kwetsbaarheid van ecotopen voor de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. We spreken van ecotopen in plaats van ecosystemen of biotopen omdat we zowel vegetatiegemeenschappen als het grondgebruik en de landschapselementen willen omvatten.

In de update is de oorspronkelijke kwetsbaarheidsbenadering behouden. Essentieel is dat kwetsbaarheid gezien wordt als een gevoeligheid van een ecotoop voor de verschillende milieudrukken in combinatie met de biologische waarde. Zeer gevoelige ecotopen die ook een hoge biologische waarde hebben, krijgen daarom de hoogste kwetsbaarheidsscore. De gevoeligheid werd bepaald op basis van de abiotische standplaatsvereisten van de ecotopen.

De kwetsbaarheidskaarten zijn een vertaling van de Biologische Waarderingskaart naar een specifieke kwetsbaarheid voor de drie bovenvermelde milieudrukken. Via de link met de Biologische Waarderingskaart wordt de kwetsbaarheid ruimtelijk gesitueerd. De methode is daardoor geschikt voor de afweging van locatiealternatieven.

Lieve Vriens

Meer lezen? Vriens L. & Peymen J.(2017). Ecotoopkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen. 2016 – versie 2. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (19), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.12650809

De Scheldevallei te Zevergem (De Pinte in Oost-Vlaanderen) heeft grondwaterafhankelijke vegetaties en is dus kwetsbaar voor verdroging

De Scheldevallei te Zevergem (De Pinte, Oost-Vlaanderen) heeft grondwaterafhankelijke vegetaties en is dus kwetsbaar voor verdroging.

Feedback