Tuinpioniers

Pioniers voedelsproductie | Tuinpioniers

Ongeveer 9% van Vlaanderen bestaat uit tuinen. In plaats van alle tuinen als afzonderlijke eenheden te zien, kan men ze beschouwen als een tuinencomplex. Dit groene netwerk strekt zich uit van in de stad tot op het platte land. Het biedt veel mogelijkheden tot ecologisch herstel en kan een brede waaier aan ecosysteemdiensten leveren. Zo kunnen tuinen een rol spelen in het verbinden van natuur en de verplaatsing van dieren door het landschap. Een tuinencomplex in de stad bijvoorbeeld, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het milderen van het hitte-eiland effect.

Frank Van de Meutter en Rop Bosmans tonen aan dat een natuurlijke tuin heel wat biodiversiteitswinst kan opleveren.

Uit de verhalen van Valerie Dewaelheyns, Ine Timmerman en Greet Heylen blijkt dat tuinen ook heel wat maatschappelijke voordelen kunnen opleveren.

Landschapstuin

Tuinencomplex

Zorgtuin

Samentuin

Stadstuin

Foto tuinpioniers
Frank Van de Meutter:
“Ik probeer het diverse, kleinschalige cultuurlandschap dat ons platteland vroeger kenmerkte in onze tuin toe te passen”
Valerie: Dewaelheyns:
“De grote sterkte van tuincomplexen is net de diversiteit aan tuiniers en tuininrichtingen”
Ine Timmerman:
“Mijn droom is de buurt te betrekken bij deze tuin en zo ook onze cliënten nog meer te verbinden met de maatschappij”
Greet Heylen:
“Een samentuin is een middel om mensen te verbinden met elkaar, hun omgeving en de natuur”
Rop Bosmans:
“Mijn half-wilde stadstuin is een paradijs voor vogels, insecten en spinnen”

 

Feedback