De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Syntheserapport

Uit het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

 

Feedback