Syntheserapport

Uit het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

 

Feedback