Survey INVASIVESNET bij organisaties en netwerken invasieve soorten (NB 07-20)

INVASIVESNET is een internationale associatie voor open kennis en data rond invasieve exoten. De associatie wil het wereldwijde netwerk van actoren die rond invasieve soorten werken, ondersteunen en meer informatie-uitwisseling tussen wetenschappers, de praktijkgemeenschap en het publiek tot stand brengen. Het INBO is een actief lid van deze organisatie en wil hiermee de brug slaan naar de praktijkgemeenschap exotenbeheer in Vlaanderen.

Nu de organisatie statuten en een werking heeft, wil het communicatieteam van INVASIVESNET een beter zicht krijgen op de actuele samenwerkingsverbanden om daarbij hiaten in het netwerk bloot te leggen. Ze lanceerde daarom een online bevraging gericht op alle organisaties die van ver of dichtbij met de problematiek van invasieve exoten te maken krijgen.

Het doel van de survey is informatie te verzamelen over organisaties die werkzaam zijn op het gebied van invasieve soorten. Ze wil het netwerk van samenwerkingsverbanden in kaart brengen ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen op het gebied van het beheer van invasieve soorten. Hiermee kunnen hotspots en coldspots in het wereldwijde netwerk blootgelegd worden, wat ook de activiteiten van en de ondersteuning geboden door INVASIVESNET de komende jaren kan sturen. De onderzoekers die de enquête uitvoeren en verwerken, zijn eveneens aangesloten bij de International Association for Open Knowledge on Invasive Alien Species (INVASIVESNET).

Tim Adriaens

>> Over INVASIVESNET:  Website   Twitter   Facebook    Instagram

>> Naar de bevraging

 

Thema 
Feedback