Stilstaande wateren in Vlaanderen … waar zijn ze? Watervlakken 1.0 is de nieuwe referentie (NB 05-18)

Poelen, vijvers, vennen, wielen… wie dacht ze allemaal op kaart terug te kunnen vinden komt bedrogen uit. Niet verwonderlijk, want elk jaar worden er nieuwe gegraven, andere gedempt en vele zijn zo klein dat niemand er ooit aandacht voor had. Nochtans is het wel belangrijk te weten waar ze zijn, hoe ver ze uit elkaar liggen en hoe klein of groot ze zijn. Stilstaand water is immers essentieel voor onze biodiversiteit, voor heel wat ecosysteemdiensten en voor de historiek en culturele waarde van ons landschap.

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van ‘stilstaand water’ in Vlaanderen te krijgen heeft het team Zoetwaterhabitats een nieuwe kaartlaag met watervlakken gemaakt. Dit bestand met meer dan 86 000 polygonen geeft niet enkel hun precieze ligging en omtrek, maar biedt ook de mogelijkheid om bestaande en nieuwe informatie over bijna elk stilstaand water ondubbelzinnig te situeren en in onderling verband te brengen. De mogelijkheden voor ecologisch, geografisch en hydrologisch onderzoek, monitoring, modellering, ruimtelijke planning, milieu- en natuurbeleid zijn legio.

U kan de dataset Watervlakken - versie 1.0 raadplegen via Geopunt. In het bijhorende rapport vindt u meer informatie over hoe het bestand tot stand kwam en wat het wel of juist niet omvat. Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen zijn welkom - wees hierbij zo nauwkeurig mogelijk.

Luc Denys, An Leyssen, Jo Packet, Kevin Scheers, Vincent Smeekens, Carine Wils

Meer lezen? Packet, J. Scheers K., Smeekens V., Leyssen A., Wils C., Denys L. (2018) Watervlakken versie 1.0: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen. Een nieuw instrument voor onderzoek, water-, milieu- en natuurbeleid. Rapporten Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2018.14. DOI: doi.org/10.21436/inbor.14178464

computerbeeld van hiitekaart<br />
watervlakken Vlaanderen

‘Hittekaart’ van stilstaand water in Vlaanderen op basis van Watervlakken 1.0

Feedback