Stakeholdermeeting invasieve uitheemse soorten (NB 09/15)

Op 7 oktober 2015 vindt in Brussel een stakeholdermeeting over invasieve uitheemse soorten plaats. Op deze meeting zal de Europese Verordening over invasieve uitheemse soorten, van kracht sinds 1 januari 2015, toegelicht worden. Er wordt ingegaan op het hoe en wat van de te verwachten Europese lijst van invasieve exoten en op de verplichtingen en verboden met betrekking tot bestrijding, handel en bezit. Tijdens een rondetafeldiscussie is er ook mogelijkheid tot interactie.

De dag staat open voor iedereen, maar is voornamelijk gericht op belangenorganisaties en overheden.

  • Organisatie: bevoegde federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden, DEMNA, INBO en het Belgisch Biodiversiteitsplatform
  • Deelnemen: gratis maar inschrijven is verplicht
  • Meer informatie, programma en inschrijvingen op de website van Inverde
Feedback