Speuren naar muskus- en beverratten (NB 11-19)

De muskusrat is in Vlaanderen al enkele jaren op zijn retour, maar we blijven een belangrijke instroom zien van dieren aan de grenzen met Wallonië, Frankrijk en Nederland. Ook de beverrat, een andere invasieve exoot, komt vanuit Nederland Vlaanderen binnen.

Omdat één koppel muskusratten op een jaar tijd al voor een twintigtal nakomelingen kan zorgen, is het belangrijk om de dieren die vanuit andere regio’s binnen komen, tijdig op te sporen. Daarom start het INBO in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, de Unie van Waterschappen, het Waterschap Rivierenland, de Universiteit Amsterdam, het Duitse Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research en de Landwirtschaftskammer Niedersachsen, een Europees project om hiervoor innovatieve oplossingen uit te werken.

We gaan op zoek naar methoden om snel de aanwezigheid van muskusratten te detecteren, zoals eDNA en slimme wildcamera’s. Door alle vangsten en waarnemingen te registreren in één databank, vergemakkelijken we samenwerking over de grenzen heen. Van die databank wordt een online tool gemaakt die aan rattenvangers toont hoeveel ratten er in hun omgeving waargenomen of door andere instanties gevangen zijn.

Dit alles zorgt ervoor dat we efficiënter de muskus- en beverrat kunnen bestrijden in Vlaanderen.

Emma Cartuyvels

MICA ontvangt fondsen van het LIFE Programma van de Europese Unie.

Muskusrat op wildcamera

Muskusrat gedetecteerd door wildcamera (foto INBO)

 

Feedback