Snuffelen naar zeldzame soorten (JB-16)

In samenwerking met de hogescholen Odisee en Vives onderzochten we via twee afstudeerscripties de mogelijkheid om snuffelhonden in te zetten bij het opsporen van zeldzame soorten. We selecteerden hiervoor vliegend hert en otter als doelsoorten. Het monitoren van deze soorten is zeer moeilijk door hun verborgen levenswijze: bij vliegend hert is de volwassen kever maar enkele weken actief terwijl de larven zich enkele jaren onder de grond ontwikkelen; otters leven in uitgestrekte en moeilijk toegankelijke gebieden en laten zich slechts zeer zelden zien.

Snuffelhonden worden in het buitenland in toenemende mate ingezet om dergelijke soorten op te volgen. In Vlaanderen was er echter nog geen ervaring met deze techniek.

Tijdens het huidig onderzoek werden drie honden opgeleid die alle in staat bleken om op een proefterrein larven van vliegend hert, ingegraven in de grond, te detecteren.
Voor otter werden twee honden opgeleid. Zij bleken de uitwerpselen of spraints van otter te kunnen detecteren, niet alleen in een experimentele opstelling maar nadien ook in de vrije natuur.

De honden worden nu verder getraind om hun speurzin verder te verfijnen en worden klaargestoomd om ook elders in Vlaanderen de doelsoorten te detecteren.

We zijn van mening dat opgeleide honden ons in staat zullen stellen om sneller en efficiënter ongekende populaties van beide soorten op te sporen dan met de traditionele methoden mogelijk is. Ook voor tal van andere verborgen levende soorten biedt deze techniek nieuwe perspectieven.

Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Luc De Bruyn

Aantal juist en fout uitgevoerde zoekopdrachten van de verschillende honden

Aantal juist en fout uitgevoerde zoekopdrachten van de verschillende honden

Feedback