Schrijf nu in: Ervaringsuitwisseling over beheer van invasieve soorten (NB 11-19)

Het Belgisch Forum Invasieve Soorten (BFIS) en het RAPID Life Project (Reducing and Preventing IAS Dispersal) organiseren op 18 december een evenement in Brussel om de uitwisseling van informatie over preventie en beheer van invasieve soorten te bevorderen.

Invasieve soorten worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. Door de globalisering neemt de omvang en snelheid van het fenomeen toe. Voor een effectieve preventie en beheer van invasieve soorten is samenwerking nodig over de grenzen heen. Het evenement wil discussie uitlokken, samenwerking initiëren en de uitwisseling van ervaringen, problemen en concrete oplossingen uit Life-projecten rond invasieve soorten bevorderen.

In de voormiddag komen verschillende lidstaten getuigen over hoe ze de EU-verordening rond preventie en beheer van invasieve soorten in hun land uitvoeren. Dit wordt gevolgd door een discussie met alle deelnemers. Na de middag is er een voorstelling van de ervaringen binnen enkele Life-projecten uit binnen- en buitenland rond het beheer van invasieve soorten . Andy Sheppard (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) houdt een keynote over nieuwe technologieën voor preventie, surveillance en beheer van invasieve soorten.

  • Wanneer: 18 december 2019 (9-16u)
  • Waar: Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C, 1000 Brussel (Tour & Taxis, Brussel-Noord)
  • Inschrijvingen zijn intussen afgesloten
  • Doelpubliek: natuurbeschermingsorganisaties, terreinbeheerders, nationale en regionale overheden, Europese Commissie, exotenbeheerders, onderzoekers, projectmanagers.
  • Presentaties worden gehouden in het Engels, Frans en Nederlands, simultaanvertaling wordt voorzien.
  • >> Meer informatie

 

beeld uitnodiging

 

Feedback