Schraallandherstel: ook ondergronds leven telt (NB 05-16)

Recent onderzoek van het INBO en de KU Leuven toont aan dat het herstel van heischraal grasland kan profiteren van het aanbrengen van bepaalde schimmels tijdens het herstelproces.

Herstel van het Europese prioritaire habitat ‘heischrale graslanden’ verloopt doorgaans zeer moeizaam: vermesting en sterke versnippering van overgebleven gebiedjes vormen belangrijke obstakels. Nutriënten kan je gedeeltelijk verwijderen door de voedselrijkere toplaag te verwijderen. Maar wat met de ondergrondse biodiversiteit? Vele schraallandplanten zijn immers afhankelijk van arbusculaire mycorrhizale fungi (AMF): een diverse groep van schimmels die op arme bodems nutriënten opnemen en ze met plantenwortels omruilen voor suikers.

Een team van KULeuven en INBO testte het effect van het aanbrengen van de schimmels in het Meerdaalbos op een recent hersteld heischraal perceel van het Agentschap voor Natuur en Bos. In 24 experimentele vakjes van 1x1 m werd na afschrapen van de voedselrijke humuslaag een mengsel van AMF-sporen en zwamdraden aangebracht. 24 andere vakjes kregen deze behandeling niet. Waar AMF werden ingebracht herstelde de doelvegetatie zich beter. Na één jaar vonden we:

  • gemiddeld 23% meer soorten in AMF-behandelde vakjes
  • 17% meer doelsoorten van heischrale graslanden
  • 19% talrijker AMF-afhankelijke planten in behandelde vakjes

 

Bovendien leek de plantengemeenschap van behandelde vakjes meer op die van intacte heischrale perceeltjes elders in het gebied.

Joachim Mergeay

Meer lezen: Torrez, V., T. Ceulemans, J. Mergeay, L. de Meester, en O. Honnay. 2016. Effects of adding an arbuscular mycorrhizal fungi inoculum and of distance to donor sites on plant species recolonization following topsoil removal. Applied Vegetation Science 19:7-19.

 

Feedback