Samen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar (NB 11-19)

De Aziatische hoornaar verovert België en dat zien imkers niet graag gebeuren. Bij onze zuiderburen richt deze invasieve wesp een slachting aan onder de honingbijen. Willen we dit in Vlaanderen vermijden, dan zijn realistische beheermaatregelen nodig. Deze exoot uitroeien is immers moeilijk haalbaar. Op initiatief van ANB maakt het expertisebureau Landmax een beheerregeling op, begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van het INBO, de brandweer, het Departement Landbouw en Visserij, het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor Invasieve uitheemse soorten, het ILVO, Natuurpunt en  vertegenwoordigers van de Vlaamse imkerij.

Wat is de beheerdoelstelling voor Vlaanderen? Welke gebieden zijn bijzonder kwetsbaar? Wie voert bestrijding uit? Hoe wordt de surveillance verder georganiseerd? Hoe zal het beheer op lange termijn bekostigd worden? Vragen waar de beheerregeling een antwoord op moet bieden.

Nestverdelging is de bestrijdingsmethode bij uitstek, maar het nest opsporen blijft een knelpunt. De afgelopen twee jaar werd dankzij het Vespa-Watch project heel wat praktische ervaring opgedaan in surveillance en bestrijding. Imkers, natuurliefhebbers en burgers vonden intussen de weg naar vespawatch.be, en dankzij hun vele meldingen is de soort goed in kaart gebracht. Sporadisch leidt een gesignaleerde hoornaar naar het nest, maar veel nesten blijven onder de radar. Hulpmiddelen bij het nesten zoeken, zoals telemetrie of “Trojaans-paard-bestrijding”, zijn op dit moment nog toekomstmuziek. Een beheerregeling die open staat voor deze nieuwe strategieën is onontbeerlijk om aan effectief populatiebeheer te doen.

Karel Schoonvaere, Tim Adriaens

verspreidingskaartje

Verspreiding van Aziatische hoornaar in Vlaanderen tot oktober 2019

Feedback