Rode Lijsten in Vlaanderen

>> Zoek in de Rode Lijsten Vlaanderen | >> English version

Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in een bepaalde regio. In het Soortenbesluit wordt het INBO aangeduid als coördinator voor het opstellen en valideren van Rode Lijsten in Vlaanderen. De validatie gebeurt door na te gaan of er voldoende gegevens voorhanden waren om een onderbouwde Rode Lijst op te stellen en of de IUCN-criteria correct gebruikt werden. Gevalideerde Rode Lijsten kunnen vervolgens, na advies van de MINA-raad, door de bevoegde minister, vastgesteld worden door middel van een ministereel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De meest recente Rode Lijsten maken gebruik van de internationaal aanvaarde IUCN-categorieën en -criteria (Maes et al. 2011a), terwijl de overige lijsten nog de oude Vlaamse categorieën en criteria hanteren (Maes et al. 1995).

Op de Rode Lijsten Zoekpagina geven we een overzicht van de Rode Lijsten in Vlaanderen met vermelding van de gebruikte criteria in het geval van IUCN Rode Lijsten.

Literatuur

 • Thomaes A., Drumont A., Crevecoeur L. & Maes D. (2015). Rode lijst van de saproxyle bladsprietkevers (Lucanidae, Cetoniidae en Dynastidae) in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.7843021). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Adriaens T., San Martin y Gomez G., Bogaert J., Crevecoeur L., Beuckx J.P., Lock K., Jonckheere K. & Maes D. 2014. Rode Lijst van de lieveheersbeestjes in Vlaanderen. Kansen voor een beter bescherming en een aangepast natuurbeheer. Natuur.focus 13: 118-128.

 • Bauwens D. & Claus K. 1996. Verspreiding van amfibien en reptielen in Vlaanderen. De Wielewaal, Turnhout.

 • Bonte D., Vandomme V., Muylaert J. & Bosmans R. 2001. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de water- en oppervlaktewantsen van Vlaanderen. Universiteit Gent, Gent.

 • Criel D. 1994. Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. AMINAL, Brussel.

 • De Knijf G. 2006. De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In: De Knijf G., Anselin A., Goffart P. & Tailly M. (eds.) De libellen (Odonata) van België: verspreiding - evolutie - habitats. Libellenwerkgroep Gomphus ism Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. pp. 241-257

 • Decleer K., Devriese H., Hofmans K., Lock K., Barenburg B. & Maes D. 2000. Voorlopige atlas en "rode lijst" van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera), Rapport Instituut voor Natuurbehoud. SALTABEL i.s.m. IN en KBIN, Brussel.

 • Dekoninck W., Vankerkhoven F. & Maelfait J.P. 2003. Verspreidingsatlas en voorlopige Rode Lijst van de mieren van Vlaanderen, Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

 • Desender K., Dekoninck W. & Maes D. 2008. An updated Red List of the ground and tiger beetles (Coleoptera, Carabidae) in Flanders (Belgium). Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Entomologie 78: 113-131.

 • Desender K., Maes D., Maelfait J.P. & Van Kerckvoorde M. 1995. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

 • Devos K., Anselin A. & Vermeersch G. 2004. Een nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (versie 2004). In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabrils J. & Van Der Krieken B. (eds.) Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. pp. 60-75

 • Devos K., Anselin A., Driessens G., Herremans M., Onkelinx T., Spanoghe G., Stienen E. W. M., T'Jollyn F., Vermeersch G. & Maes D. 2016. De IUCN Rode-Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2016.11485739. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Grootaert P., Pollet M. & Maes D. 2001. A Red Data Book of Empidid Flies of Flanders (northern Belgium) (Diptera, Empididae s.l.): constraints and possible use in nature conservation. Journal of Insect Conservation 5: 117-129.

 • Jooris R., Engelen P., Speybroeck J., Lewylle I., Louette G., Bauwens D. & Maes D. 2012. De IUCN Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2012.22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Lock K., Adriaens T., Devriese H., San Martin y Gomez G. & Decleer K. 2011. Updated red lists of grasshoppers and crickets (Orthoptera) in Flanders, Brussels and Wallonia. Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie 147: 211-225.

 • Lock K., Stoffelen E., Vercouteren T., Bosmans R. & Adriaens T. 2013. Updated Red List of the water bugs of Flanders (Belgium) (Hemiptera : Gerromorpha & Nepomorpha). Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 149: 57-63.

 • Maelfait J.P., Baert L., Janssen M. & Alderweireldt M. 1998. A Red list for the spiders of Flanders. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Entomologie 68: 131-142.

 • Maes D., Baert K., Boers K., Casaer J., Crevecoeur L., Criel D., Dekeukeleire D., Gouwy J., Gyselings R., Haelters J., Herman D., Herremans M., Lefebvre, J., Lefevre A., Onkelinx T., Stuyck J., Thomaes A., Van Den Berge K., Vandendriessche B., Verbeylen G. & Vercayie D. 2014. De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2014.1828211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Maes D., Decleer K., De Bruyn L. & Hoffmann M. 2011a. Nieuwe Rode-Lijstcategorieën en -criteria voor Vlaanderen. Een aanpassing aan de internationale IUCN standaarden. Natuur.focus 10: 54-61.

 • Maes D., Maelfait J.P. & Kuijken E. 1995. Rode lijsten: een onmisbaar instrument in het moderne Vlaamse natuurbehoud. Wielewaal 61: 149-156.

 • Maes D. & Van Dyck H. 1999. Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel.

 • Maes D., Vanreusel W., Jacobs I., Berwaerts K. & Van Dyck H. 2011b. Een nieuwe Rode Lijst dagvlinders. De IUCN-criteria toegepast in Vlaanderen. Natuur.focus 10: 62-71.

 • Maes D, Adriaens T, Decleer K, Foquet B, Foquet R, Lambrechts J, Lock K & Piesschaert F (2017). IUCN Rode Lijst van de sprinkhanen en krekels in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (29). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Pollet M. 2000. Een gedocumenteerde Rode lijst van de slankpootvliegen  (Dolichopodidae ) van Vlaanderen, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

 • Van Landuyt W., Hoste I. & Vanhecke L. 2006. Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In: Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse W. & De Beer D. (eds.) Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer., Brussel. pp. 69-81

 • Van Landuyt W. & De Beer D. (2017). Een Rode Lijst van de hauwmossen (Anthocerotophyta), levermossen (Marchantiophyta) en bladmossen (Bryophyta) van Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (48). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Van Loen H., Jordaens K. & Backeljau T. 2006. Gedocumenteerde Rode Lijst en Naamlijst van de landslakken van Vlaanderen en Brussel, Onderzoeksopdracht IN/JPM/97002. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Universiteit Antwerpen, Brussel, Antwerpen.

 • Vandelannoote A. & Coeck J. 1998. Rode lijst van de inheemse en ingeburgerde zoet- en brakwatersoorten en van de rondbekken in Vlaanderen. In: Vandelannoote A., Yseboodt R., Bruylants B., Verheyen R.F., Coeck J., Maes J., Belpaire C., Van Thuyne G., Denayer B., Beyens J., De Charleroy D. & Vandenabeele P. (eds.) Atlas van de Vlaamse beek- en riviervissen. Water-Energik-vLario, Wijnegem. pp. 259-264

 • Verreycken H., Belpaire C., Van Thuyne G., Breine J., Buysse D., Coeck J., Mouton A., Stevens M., Vandenneucker T., De Bruyn L. & Maes D. 2014. An IUCN Red List of lampreys and freshwater fishes in Flanders (north Belgium). Fisheries Management and Ecology 21: 122-132.

 • Verreycken H., Van Thuyne G., Belpaire C., Breine J., Buysse D., Coeck J., Mouton A., Stevens M., Van den Neucker T., De Bruyn L. & Maes D. 2012. De IUCN Rode Lijst van de zoetwatervissen in Vlaanderen, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2012.23. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 • Walleyn R. & Verbeken A. 1999. Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

 

>> Zoek in de Rode Lijsten Vlaanderen

Feedback