Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Resultaten van ecologisch langetermijnonderzoek toegelicht in eerste LTER-Belgium rapport (NB 10/16)

LTER-Belgium staat voor ‘Long-Term Ecosystem Research in België’. Het is een netwerk van instituten en onderzoekssites waar wetenschappers langetermijnonderzoek verrichten naar het functioneren van ecosystemen. Een aspect hiervan is de studie van de invloed van milieudrukken, bijvoorbeeld luchtverontreiniging of klimaatverandering, op onze ecosystemen.

Voorbije zomer publiceerde LTER-Belgium een kennismakingsrapport. Daarin werd extra aandacht besteed aan het onderzoek naar de effecten van grensoverschrijdende luchtverontreiniging op de bossen. Dat onderzoek maakt ook deel uit van het internationale samenwerkingsprogramma ICP Forests. Het rapport bevat een overzicht van de bossen in Vlaanderen waar intensieve monitoring plaatsvindt en bespreekt de verworven inzichten na bijna 30 jaar onderzoek. De resultaten van de metingen van ozonconcentraties en - fluksen op de meettoren in Brasschaat komen daarbij uitgebreid aan bod. Ook de resultaten van de jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris op een zeventigtal locaties in de Vlaamse bossen worden besproken.

Het rapport stelt ook een aantal pistes voor die de samenwerking tussen Belgische onderzoeksinstellingen rond ecologisch langetermijnonderzoek kunnen versterken. Samenwerking is noodzakelijk geworden om bij lagere budgetten actuele vragen te kunnen blijven onderzoeken.

Nathalie Cools en Arne Verstraeten

Meer lezen: Cools, N., Verstraeten A., Sioen G., Neirynck J., Roskams P., Louette G., Hoffmann M. (2016). LTER-Belgium - Results of long-term, large-scale and intensive monitoring at the Flemish forest condition monitoring sites within the LTER-Belgium network. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11433903). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback