Publicaties in de kijker (Marternieuws 23)

Rapport in de kijker:  ‘Verspreiding van de das (Meles meles) in Vlaanderen: recente evoluties’

Sinds halfweg de jaren 1980 kwam de das in Vlaanderen enkel nog in zuidelijk Limburg met zekerheid in gevestigd populatieverband voor, d.i. met permanent bezette burchtsites. Uit het systematisch bijhouden van data over dassen in Vlaanderen, teruggaand over een periode van ca. drie decennia,  blijkt evenwel dat de das in alle provincies regelmatig opduikt. Analyse van deze data leidt tot nieuwe inzichten en onderbouwde vermoedens met betrekking tot de vestiging van dassen in Vlaanderen.

>> Lees het integrale rapport

 

Advies in de kijker: ‘Advies over het effect van recreatie op een aanwezige dassenpopulatie’

Op twee plaatsen in de omgeving van Sint-Truiden en Tongeren zijn plannen voor recreatieve ontwikkelingen. In het ene geval gaat het om de organisatie van grootschalige evenementen, in het andere om de aanleg van infrastructuur voor zachte recreatie. Beide locaties liggen echter in het leefgebied van dassen.

Dassen zijn nachtactieve, schuwe dieren. Vooral de onmiddellijke omgeving van de burcht is een gevoelige zone. Regelmatige verstoring kan een negatieve invloed hebben op de conditie van de dieren en daardoor ook op het voortplantingssucces. Ernstige verstoring kan ook leiden tot het verlaten van de burcht of van het gebied.

>> Lees het integrale advies

Feedback