De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Praktische handleiding BWK (JB-16)

Een Biologische Waarderingskaart (BWK) of een Natura-2000-habitatkaart maken, is al lang geen taak meer van het INBO alleen. Bij de opmaak van een beheerplan, milieueffectenrapport, passende beoordeling, … worden deze kaarten gebruikt. Dikwijls worden ze door of in opdracht van de initiatiefnemer geactualiseerd. Voor wie zelf aan de slag wou gaan ontbrak een praktische handleiding met duidelijke regels en karteerafspraken. Hierdoor ontstonden soms verschillen in de detailgraad, het gebruik en de interpretatie van bepaalde BWK-eenheden en/of habitatcodes tussen de gebruikers.

Met een reeks rapporten willen we een praktische handleiding aanreiken om mee aan de slag te gaan. De handleiding bevat regels en afspraken over de karteermethodiek, over de definitie en de begrenzing van de Natura 2000 habitattypes en over het gebruik van de BWK-eenheden. Een praktische handleiding betekent nog niet dat iedereen hiermee aan de slag kan: een goede plantenkennis, enig landschapsecologisch inzicht en ervaring met het schatten van abundanties zijn een minimumvereiste om vlot met de veldsleutels te kunnen werken.

De “BWK- en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten die stapsgewijs beschikbaar zullen komen. Op de website (www.inbo.be/bwk) zijn al 4 delen beschikbaar:

  1. Deel 1: Methodologie: karteerregels, karteringseenheden en hoofdsleutel
  2. Deel 2: De heidesleutel
  3. Deel 3: Veldsleutel voor het typeren van stilstaande wateren in Vlaanderen
  4. Deel 4: De bossleutel (sleutel voor bossen, struwelen, kapvlakten en aanplantingen)
     

Steven De Saeger

Feedback