Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Pioniers in duurzame voedselproductie

Pioniers voedelsproductie | Tuinpioniers

Landbouw en voedselproductie nemen het grootste deel van de open ruimte in. Het verduurzamen van de landbouw draagt bij aan het herstel van natuurlijke processen en functies en levert bijgevolg ook biodiversiteitswinst op. Verduurzaming gaat verder dan het aanleggen en beheren van kleine landschapselementen tussen intensief gebruikte akkers en weilanden. Deze pionier-boeren zorgen op een innovatieve manier voor een duurzame voedselproductie. Boer en biodiversiteit gaan erop vooruit, ook in de intensieve landbouw.

Natuurpunt
boerderij

Bioboerderij
Bolhuis

CSA Boerderij
Open Veld

Melkveehouderij
De Ploeg

Foto voedselpioniers
Karen Helsen:
“Onze kudde bestaat uit robuuste, zelfredzame rassen, aangepast aan het natuurterrein dat ze moeten begrazen”
Kurt Sannen: 
“Uitzoeken hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken, dat is mijn missie”
Tom Troonbeeckx:
“Ik combineer lokaal geteelde groenten geplukt door de consument, met een eerlijk inkomen voor de boer”
Ronny Aerts:
“Innoveren door naar het verleden te kijken en kringlopen te sluiten”

 

Feedback