Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Personeelscijfers (JB-17)

Personeelsbezetting INBO
Personeelsleden 208

 

Verdeling personeel over de niveaus
Niveau A 109
Niveau B 56
Niveau C 27
Niveau D 16

 

Verdeling personeel per statuut
Contractuelen 27
Statutairen 181

 

Aandeel mannen en vrouwen
Mannen 149
Vrouwen 59

 

Aandeel wetenschappelijk en administratief personeel
Wetenschappelijke loopbaan 82
Administratief personeel 126

 

Personeelsleden ingedeeld per leeftijdscategorie
Jonger dan 34 24
34-44 jaar 76
45-54 jaar 67
Ouder dan 55 41

 

Aandeel mannen en vrouwen per niveau
Niveau A  
Mannen 77
Vrouwen  32
Niveau B  
Mannen 38
Vrouwen 18
Niveau C  
Mannen 20
Vrouwen 7
Niveau D  
Mannen 14
Vrouwen  2

 

Opmerking: In deze tabellen zijn de personeelsleden van het Eigen Vermogen niet opgenomen.

Feedback