Personeelscijfers (JB-16)

Personeelsbezetting INBO
Personeelsleden 211
Voltijdsequivalenten 146

 

Verdeling personeel over de niveaus
Niveau A 111
Niveau B 56
Niveau C 28
Niveau D 16

 

Verdeling personeel per statuut
Contractuelen 35
Statutairen 176

 

Aandeel mannen en vrouwen
Mannen 152
Vrouwen 59

 

Aandeel wetenschappelijk en administratief personeel
Wetenschappelijke loopbaan 81
Administratief personeel 130

 

Personeelsleden ingedeeld per leeftijdscategorie
Jonger dan 34 29
34-44 jaar 80
45-54 jaar 65
Ouder dan 55 37

 

Aandeel mannen en vrouwen per niveau
Niveau A  
Mannen 79
Vrouwen  32
Niveau B  
Mannen 38
Vrouwen 18
Niveau C  
Mannen 21
Vrouwen 7
Niveau D  
Mannen 14
Vrouwen  2

 

Opmerking: In deze tabellen zijn de personeelsleden van het Eigen Vermogen niet opgenomen.

Thema 
Feedback