Pers

foto Glenn Vermeersch

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 voorgesteld. Hieruit blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

foto wterhoen

De winters van 2010-2011 en 2011-2012 kenden telkens een erg koude periode met veel sneeuw en ijs. Vooral in februari 2012 was het bitter koud en hield de vorst lang aan. Vele van onze vogelsoorten zoeken in de winter warmere oorden op, maar vele andere, de standvogels, blijven hier en rekenen daarbij op ons gematigde klimaat.

Jurgen Tack

Zonet heeft Jurgen Tack, administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Dublin de ‘European Science, Technology & Innovation Management Award’ (ESTIMA) in ontvangst genomen. Dit gebeurde in de marge van het internationale wetenschapsevenement ‘ESOF 2012’ en ‘Dublin, City of Science 2012’.

Heivlinder (foto Jeroen Mentens / Vildaphoto)

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft, in nauwe samenwerking met de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt vzw en Prof. Hans Van Dyck (UCL), een nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen opgesteld. Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Feedback