Pers

Jurgen Tack

Zonet heeft Jurgen Tack, administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Dublin de ‘European Science, Technology & Innovation Management Award’ (ESTIMA) in ontvangst genomen. Dit gebeurde in de marge van het internationale wetenschapsevenement ‘ESOF 2012’ en ‘Dublin, City of Science 2012’.

Heivlinder (foto Jeroen Mentens / Vildaphoto)

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft, in nauwe samenwerking met de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt vzw en Prof. Hans Van Dyck (UCL), een nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen opgesteld. Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Feedback