Pers

foto van ringmus

Uit de nieuwe Rode Lijst van Vlaamse broedvogels, die het INBO in samenwerking met Natuurpunt recent opmaakte, en die vandaag verschijnt in Natuur.oriolus, het ornithologisch tijdschrift van Natuurpunt, blijkt op basis van een evaluatie van 161 broedvogelsoorten dat 38% ervan in IUCN termen ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ is.

campagnebeeld conferentie

Van 18 tot en met 20 mei had in Gent de ALTER-Net conferentie "Nature and Urban Wellbeing" plaats.

cover Natuurrapport 2014

Vlaanderen is een kleine, verstedelijkte regio waar de natuur en dus de levering van ecosysteemdiensten onder druk staat. Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die de maatschappij van de natuur – van ecosystemen – ontvangt, zoals voedselproductie, klimaatregulatie, bestuiving door insecten, bescherming tegen overstromingen, luchtzuivering of groene ruimte voor recreatie. Het INBO onderzocht de toestand en trend van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen, en stelde vast dat voor 15 van de 16 diensten het aanbod momenteel niet voldoet aan de maatschappelijke vraag. Bovendien is voor de helft van die ecosysteemdiensten het aanbod de voorbije jaren nog verder gedaald.

foto zeekoet

Sinds het begin van de tellingen in 1962 zijn nog nooit zo weinig met olie besmeurde dode vogels aangetroffen op de Belgische stranden: in de beginjaren van de tellingen was meer dan 60% van de vogels met olie besmeurd, de laatste jaren is dat minder dan 20%. Ook het aantal vogels dat dood wordt aangetroffen daalt sterk: in de beginjaren vond men gemiddeld meer dan vijf vogels per kilometer strand, nu minder dan één. Dat blijkt uit een recent rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), “50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust”.

Schelde (foto Yves Adams / Vildaphoto)

De OptimalisatieTool van ANB-INBO-VITO heeft de shortlist gehaald voor één van de vijf Natura 2000 Awards.

Foto zilvermeeuw met zender

Uit dit voorjaar opgestart onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat er heel veel variatie zit in het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen die met een GPS-zender werden uitgerust. De zilvermeeuwen zoeken en vinden hun voedsel op zee, maar ook in akkers en weilanden.

Polderlandschap (foto INBO)

In opdracht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, plant het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in juni een geconcentreerde veldcampagne in de landbouwstreek van de kustpolders in West-Vlaanderen om daar de kaart van het zogenaamd ‘Historisch Permanent Grasland’ te actualiseren.

Feedback