Pers

foto zeekoet

Sinds het begin van de tellingen in 1962 zijn nog nooit zo weinig met olie besmeurde dode vogels aangetroffen op de Belgische stranden: in de beginjaren van de tellingen was meer dan 60% van de vogels met olie besmeurd, de laatste jaren is dat minder dan 20%. Ook het aantal vogels dat dood wordt aangetroffen daalt sterk: in de beginjaren vond men gemiddeld meer dan vijf vogels per kilometer strand, nu minder dan één. Dat blijkt uit een recent rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), “50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust”.

Schelde (foto Yves Adams / Vildaphoto)

De OptimalisatieTool van ANB-INBO-VITO heeft de shortlist gehaald voor één van de vijf Natura 2000 Awards.

Foto zilvermeeuw met zender

Uit dit voorjaar opgestart onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat er heel veel variatie zit in het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen die met een GPS-zender werden uitgerust. De zilvermeeuwen zoeken en vinden hun voedsel op zee, maar ook in akkers en weilanden.

Polderlandschap (foto INBO)

In opdracht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, plant het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in juni een geconcentreerde veldcampagne in de landbouwstreek van de kustpolders in West-Vlaanderen om daar de kaart van het zogenaamd ‘Historisch Permanent Grasland’ te actualiseren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een visverbod afgekondigd voor de Zeeschelde, tussen de tijsluis van Merelbeke tot de monding van de Dender. Vissen meenemen uit de Schelde is in de maand mei sowieso verboden, maar met het instellen van het visverbod wil het ANB geen enkel risico nemen. Dit vooral omdat ook contact via de huid kan leiden tot opname van de gevaarlijke stof acrylnitril.

foto Maurice Hoffmann

Sinds maandag 15 tot donderdag 18 april vergaderden meer dan 200 wetenschappers en Europese beleidsmakers uit meer dan 60 wetenschappelijke instellingen en meer dan 25 landen in Gent rond wetenschappelijk ondersteunde aanbevelingen om de Europese 2020 biodiversiteitsstrategie in de praktijk om te zetten, dit in een organisatie van het ALTER-Net netwerk en de Europese commissie.

ALTER-Net logo

Vanaf vanmiddag gaan meer dan 200 wetenschappers en beleidsmakers uit 66 wetenschappelijke instellingen en meer dan 25 landen samen op zoek naar wetenschappelijk ondersteunde aanbevelingen om de 2020 Europese biodiversiteitsstrategie in de praktijk om te zetten, dit in een organisatie van het ALTER-Net netwerk en de Europese commissie.

foto Glenn Vermeersch

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 voorgesteld. Hieruit blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

Feedback