Pers

Boomkikker (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Om de 6 jaar brengt Vlaanderen verslag uit aan Europa over de toestand van zijn beschermde habitats (leefgebieden) en soorten (planten en dieren). Daaruit blijkt dat zeker voor een aantal soorten, en in mindere mate voor enkele habitats, de situatie stilaan verbetert. De toestand blijft nog vaak ongunstig, maar op heel wat plaatsen lijkt de neerwaartse trend gekeerd.

Grote modderkruiper (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Op basis van environmental DNA- of kortweg eDNA-barcoding-technieken, hebben wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aangetoond dat de grote modderkruiper zich in Vlaanderen nog op heel wat meer locaties verschuilt dan oorspronkelijk gedacht.

August en Naya

Tijdens de krokusvakantie zijn in het genetisch laboratorium van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de uitstrijkjes onderzocht van zes dit jaar gemelde gevallen van een of meerdere doodgebeten schapen. Vier van de zes incidenten werden in het leefgebied van Naya en August gemeld, één ver daarbuiten, namelijk in Welle (Oost-Vlaanderen), waar het om een hond ging.

overhandiging van het rapport

Hoe ziet Vlaanderen eruit binnen dertig jaar? Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht het in zijn ‘Natuurverkenning 2050’ aan de hand van vier visies, en presenteert de resultaten vandaag in het Vlaams parlement. De Natuurverkenning 2050 helpt het beleid en de vele gebruikers van de ruimte in Vlaanderen om constructief in dialoog te treden.

Checklist recipe

Vandaag reikt de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) in Kilkenny, Ierland aan drie medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de Ebbe Nielsen Challenge prijs uit.

Dikste beuk in Zoniën (foto INBO)

Vorig jaar erkende UNESCO de onbeheerde bosreservaten van het Zoniënwoud als werelderfgoed. Samen met enkele tientallen andere onbeheerde beukenbossen werden ze samengebundeld in één werelderfgoed-site met de naam ‘Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe’.

Wolf August (foto ANB/INBO)

Na de vondst van in totaal 9 doodgebeten schapen tussen 3 en 11 augustus in en in de buurt van het militair domein Kamp Beverlo (Leopoldsburg) hebben wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de ter plaatse genomen uitstrijkjes van de verwondingen van 8 schapen geanalyseerd.

Feedback