Natuurverkenning van INBO wint de prijs goede praktijk op de 5de Conferentie over de kwaliteit van de overheidsdiensten in België

26-11-2009
Brussel

Na begin dit jaar al bekroond te zijn met de Spitsprijs voor Innovatie van de Vlaamse overheid behaalt de Natuurverkenning 2030 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) nu ook de prijs goede praktijk op de 5de Conferentie over de kwaliteit van de overheidsdiensten in België. Met de Natuurverkenning 2030 ontwikkelde het INBO een rekenmodel dat beschrijft hoe de natuur er in de toekomst uit kan zien als gevolg van beleidskeuzes, socio-economische evoluties en milieuveranderingen. Het resultaat van al dat rekenwerk zal op 11 december in boekvorm aan minister Joke Schauvliege overhandigd worden.

De Natuurverkenning 2030 wil Vlaanderen in de toekomst zo omvattend mogelijk simuleren, dus niet alleen de natuur - het traditionele werkterrein van het INBO-, maar ook de industrie, de bevolking, het klimaat, enzovoort. Hierbij werden plausibele en realistische scenario’s doorgerekend, waarbij verschillende beleidsstrategieën bij gelijke budgetten vergeleken worden. De verkenning biedt zo beleidsmakers een instrument om het giswerk uit het lange termijn denken te elimineren. Zo krijg je transparante beleidsopties, iets waar iedereen beter van wordt.

Projectleider Myriam Dumortier verklaart: “Deze benadering staat ver af van de traditionele natuurrapportering van ons team, en we hebben al snel beseft dat we de expertise van partners nodig zouden hebben. Het INBO is er in geslaagd een veelheid aan expertise te bundelen binnen en buiten de overheid.”

Het Departement Landbouw en Visserij stapte graag in het project omdat het een uitstekende gelegenheid bood om te verkennen waar en hoe de landbouw kan bijdragen tot het realiseren van de Vlaamse en Europese natuurdoelen. Daarnaast werden ook partnerships aangegaan met het team Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij (milieuscenario’s) en met het Federaal Planbureau (socio- economische prognoses). Het KMI, KNMI en de KU Leuven stonden in voor de klimaatscenario’s. Een heel bijzondere partner was de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hun ‘RuimteModel’, mede-ontwikkeld voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, probeert de toekomstige ruimtebehoeften van de Vlaamse samenleving en haar economische activiteit een optimale plaats te geven in functie van beleidskeuzes, autonome evoluties en fysische geschiktheden.

Myriam Dumortier besluit: “Door in breed partnership en oplossingsgericht paden voor de toekomst te verkennen, hebben we niet alleen grenzen verlegd, maar ook een aantal kloven overbrugd.” Zo kunnen we met de simulator bijvoorbeeld gedetailleerd nagaan hoe gevoelig keuzen van het natuurbeleid zijn aan beleidsexterne factoren als demografische ontwikkeling, klimaatverandering of het landbouwbeleid.”

Persinfo 
Contact: Koen Van Muylem, woordvoerder INBO (0473 814 928)
Feedback