Natuurgebaseerde oplossingen voor de troebelen van Europa?

19-05-2015
Gent
campagnebeeld conferentie

In heel de wereld probeert men meer en meer om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met ‘natuurgebaseerde oplossingen’: de natuur wordt ingezet bij het oplossen van uitdagingen als klimaatverandering, voedselveiligheid, watervoorziening, beveiliging tegen overstromingen, enzovoort. Ook in Europa is de belangstelling groot door de verwachte voordelen voor economie en tewerkstelling, en de voordelen voor het milieu. Natuurgebaseerde oplossingen worden ingezet om de volksgezondheid en het welzijn te bevorderen, en om steden nieuw leven in te blazen.

Het INBO organiseert vandaag en morgen in Gent samen met ALTER-Net, het Europees Ecosysteem Onderzoeksnetwerk, een internationale conferentie die zich toespitst op het potentieel van natuurgebaseerde oplossingen voor verstedelijkte omgevingen. Dit gebeurt in samenwerking met de Europese Commissie en de huidige voorzitter, Letland.

Er is altijd al naar de natuur gekeken voor oplossingen, ze levert immers basisvoorzieningen zoals water, voedsel, energie, beschutting, grondstoffen en geneesmiddelen. De natuur verrijkt ook ons leven door mogelijkheden te bieden voor ontspanning, mobiliteit, cultuur en traditie, onderwijs, gemeenschapsgevoel en geluk – allen essentieel voor gezondheid en welvaart. Natuurlijke processen verwijderen schadelijke stoffen en afval, en ze worden ingezet om het hoofd te bieden aan allerlei vormen van druk vanuit mens en omgeving en bij de bescherming tegen natuurrampen. Sporten in openlucht bijvoorbeeld is een “superdrug” die het sterftecijfer aanzienlijk kan terugdringen, maar die op zijn beurt afhankelijk is van het bewaren, verzorgen en verbeteren van de groene ruimte.

Zuiver technologische oplossingen zijn vaak ontoereikend gebleken voor tal van uitdagingen die de stad moet aangaan. Daarom moeten we verder kijken en precies daar kan de natuur een oplossing bieden, zo blijkt meer en meer. Natuurgebaseerde oplossingen kunnen een alternatief bieden voor het verspillende en kortzichtig economisch groeimodel. De conferentie zal bekijken hoe de sterke Europese basis en ontwikkelingen van deze oplossingen kunnen ingezet worden om gezonde groei mogelijk te maken en steden over de hele wereld vooruit te helpen.

De conferentie gaat netelige vragen niet uit de weg: welke oplossingen zijn ecologisch efficiënt, economisch haalbaar en sociaal te rechtvaardigen – en waarom? Hoe kunnen ze geëvalueerd worden? Welke mogelijkheden zijn er om een gezondere stedelijke omgeving te creëren? Welke rol speelt onderzoek, kennis en innovatie? Wie moet er betrokken worden? Hoe kan je oplossingen presenteren en laten gedragen worden door het publiek?

Zo’n 200 wetenschappers,  beheerders, stadsplanners, beleidsmakers en zakenmensen uit Europa en ver daarbuiten gaan de dialoog aan. De conferentie biedt een breed forum, over vele disciplines heen. Tijdens de plenaire slotsessie op woensdag zullen experten en belanghebbenden de resultaten van de conferentie bespreken, oplossingen suggereren aan beleidsmakers en de praktische bruikbaarheid van de resultaten van de conferentie tegen het licht houden.

--

Programma (beknoptgedetailleerd) van de conferentie (pagina’s in het Engels)
 

Persinfo 
Contact voor Vlaanderen: Koen Van Muylem, woordvoerder INBO – 0473 814 928.
Feedback