INBO zoekt spotters van vliegend hert in Vlaanderen

30-05-2017
Brussel
Vliegend hert (foto INBO)

Het vliegend hert is de grootste kever (tot 9 cm lang) in ons land en krijgt zijn naam van de indrukwekkende geweivormige kaken van de mannetje.  Maar je ziet het imposante en tot de verbeelding sprekende insect maar zelden in Vlaanderen.

Daarom vraagt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  (INBO) de hulp van het publiek om de populatie  van deze  zeldzame en beschermde kever mee te helpen opvolgen: het volstaat om op 6 avonden een “transect” (een vooraf bepaald parcours van 500m langs een gekende populatie) af te leggen en door te geven hoeveel kevers je ziet. Door dit transect jaarlijks in juni en juli op te volgen, krijgen we een goed beeld van de trend van de populatie. De kever is enkel in die periode actief en wordt nagenoeg uitsluitend waargenomen tijdens zwoele zomeravonden.

In Vlaanderen is de verspreiding van het vliegend hert beperkt tot de zuidelijke helft van Vlaams-Brabant (voornamelijk tussen Halle en Leuven) en Limburg (Haspengouw, Voeren en de oostrand van de Limburgse Kempen). In de provincie Antwerpen is de soort uitgestorven en in Oost-Vlaanderen is maar één populatie gekend op de grens met Vlaams-Brabant. In West-Vlaanderen werd de soort nog nooit gezien.

Het INBO doet al vele jaren onderzoek naar deze Europees beschermde kever. Zo werkten we in 2008 mee aan het uittesten van een gestandaardiseerde telmethode om de populatie op te volgen: een viertal transecten werden sindsdien jaarlijks opgevolgd door een aantal vrijwilligers. Vorig jaar werd in nauwe samenwerking met het INBO een Europees netwerk opgericht om dergelijke transecttellingen over heel Europa op te starten. Volgende maand gaat dit netwerk van start en hopen we nieuwe transecten te kunnen opstarten in Vlaanderen en elders in Europa.

Onderzoeker Arno Thomaes van het INBO: “De zeldzaamheid van de vliegend hert valt vooral te verklaren door het zeer beperkte verspreidingsvermogen van de vrouwtjes. Op de plaatsen waar de soort nu nog voorkomt, heeft het vrouwtje door de eeuwen heen geschikte afgestorven bomen gevonden om eieren op af te leggen. De soort is dan ook sterk bedreigd door landschapsversnippering en het verwijderen van oude en dode bomen.”

Heb je interesse om je actief in te zetten voor de bescherming van de soort en woon je in de buurt van een populatie, dan kan je meewerken als vrijwilliger om deze populatie op te volgen. Je aanmelden als vrijwilliger kan via www.stagbeetlemonitoring.org .

Levenswijze: https://www.inbo.be/nl/vliegend-hert-ecologie

 

Persinfo 
Arno Thomaes, onderzoeker INBO, 0478 56 21 11, Arno.Thomaes@inbo.be
Feedback