INBO lanceert beslissingsondersteunend instrument over impact windturbines op vogels en vleermuizen

21-10-2011
Brussel
Windturbine

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft een dynamisch beslissingsondersteunend instrument opgemaakt rond de risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen. Het instrument omvat informatie en aanbevelingen over de mogelijke effecten, en maakt vooral ook duidelijk welke stappen er nodig zijn bij het onderzoek van geplande projecten en plannen. De nodige procedure voor het bekomen van een vergunning zal voor zowel overheid als windsector en andere belanghebbenden nu duidelijker zijn. Als alle aanbevelingen uit het instrument goed worden opgevolgd (bv. betere strategische planning), zou de inplanting van windturbines in Vlaanderen ook vlotter moeten kunnen verlopen.

Een nieuwe ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ maakt deel uit van het instrument. De kaarten van deze risicoatlas zijn als geoloket - een online kaarttoepassing - raadpleegbaar via de INBO website (www.inbo.be – zoeken op: ‘risicoatlas windturbines’). In deze risicoatlas is Vlaanderen op basis van verschillende deelkaarten opgesplitst in gebieden met risicoklassen 0 tot 3 (laag tot hoog risico).

INBO wetenschapper Joris Everaert preciseert: “Geen enkele risicoklasse is echter automatisch uitgesloten voor de inplanting van windturbines. Op basis van de gebruikte gegevens toont de risicoatlas waar en waarom bepaalde gebieden een risico vormen voor vogels bij het plaatsen van windturbines, en wat er verder dient te gebeuren (toetsen) als er windturbines worden gepland.” Gedetailleerd onderzoek met indien nodig de toepassing van milderende maatregelen (bv. aanpassing van het plan) kan tot gevolg hebben dat er uiteindelijk wel windturbines kunnen geplaatst worden in sommige zones van risicogebieden.

De risicoatlas vogels-windturbines blijft een startpunt in de analyse en beoordeling van geplande windturbines. Een verdere impactanalyse op project- of planniveau zal moeten onderzoeken of de effecten werkelijk aanzienlijk (significant) kunnen zijn voor de belangrijke natuurwaarden.

Bijkomend is in het beslissingsondersteunend instrument ook (voorlopig) niet-kaartgebonden informatie beschikbaar betreffende de mogelijke risico’s voor vleermuizen in Vlaanderen.

Meer informatie: www.inbo.be (zoekterm: windturbines).

Het rapport zelf vindt u hier.

Naar de risicoatlas.

Persinfo 
Koen Van Muylem, +32 473 814 928, koen.vanmuylem@inbo.be
Feedback