INBO inventariseert vlinders in Brussel

12-07-2006
Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest… een regio vol vlinders! Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) start in opdracht van Leefmilieu Brussel (BIM) een groots opgezet vlinderproject in Brussel. Bedoeling is om alle dagvlinders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te inventariseren.

Vlinders zijn dankzij hun prachtige kleuren en sierlijke vlucht zonder twijfel de meest gekende en meest geliefde insecten. Ze zijn bovendien bijzonder fascinerend omwille van hun vergankelijkheid en hun spectaculaire gedaanteverwisseling van kleine, vieze rups naar schitterende vlinder. Het zijn kwetsbare wezens en ze zijn daarom goede graadmeters voor de kwaliteit van onze groene ruimten en ons leefmilieu.

Van het twintigtal soorten dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorkomt, zijn er drie sterk bedreigd en vele anderen (waaronder bekende soorten als de Dagpauwoog en de Kleine vos) worden alsmaar zeldzamer. Verschillende bedreigingen hangen de vlinders boven het hoofd. De belangrijkste zijn de achteruitgang en de versnippering van geschikt leefgebied en de hoge graad van vervuiling in de stad. Oplossingen hiervoor zijn: een vlindervriendelijker beheer van de groene ruimten (vooral bossen), zorgen voor bloemrijkere parken en wegbermen en voor een bloemrijk hoekje in de tuin, waar vlinders ten overvloede nectar kunnen komen drinken.

Vlinders worden al sinds meer dan twee eeuwen bestudeerd in ons land, maar hun verspreiding en ecologie blijven relatief onbekend in grote steden zoals Brussel. Om hieraan te verhelpen, voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in opdracht van Leefmilieu Brussel (BIM) een groots opgezet vlinderproject uit in Brussel.

Een zo volledig mogelijke inventaris van alle dagvlinders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze zomer begonnen en zou tegen 2009 afgerond moeten zijn met de publicatie van een atlas van de Brusselse dagvlinders.

Zin om de biodiversiteit te behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? We roepen vrijwilligers op om hun waarnemingen van vlinders aan ons door te geven.

Persinfo 
Nicolas Ottart, tel 02/558.18.36 of 0477/22.22.35, e-mail: nicolas.ottart@inbo.be en Dirk Maes, dirk.maes@inbo.be
Feedback