INBO en Natuurpunt bundelen krachten voor natuuronderzoek

27-02-2007
Brussel

Op woensdag 28 februari ondertekenen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Natuurpunt vzw een raamakkoord over het uitwisselen van gegevens. Natuurpunt zet zich in om met vrijwilligers waarnemingen van planten en dieren op een wetenschappelijk verantwoorde manier in te zamelen. Het INBO slaat de gegevens veilig op en gebruikt ze optimaal voor diverse rapportages. Deze overeenkomst is een belangrijke stap naar een betere samenwerking tussen de overheid en vrijwilligersorganisaties.

In het raamakkoord zijn de principes voor de samenwerking tussen INBO en Natuurpunt uitgeschreven. Natuurpunt zet zich in voor een meer gestructureerde promotie van (gezamenlijke) projecten met een constante gegevensverzameling en zorgt ervoor dat de waarnemingen van vrijwilligers centraal terechtkomen bij het INBO. Het INBO zorgt voor een veilige opslag van de gevalideerde gegevens en een optimaal gebruik voor diverse rapportages. Natuurpunt krijgt toegang tot de databanken en de betrokken medewerkers en werkgroepen worden vermeld bij gebruik van de gegevens. In thematische werkgroepen wordt regelmatig overleg gepleegd over wat er met de gegevens moet gebeuren en welke projecten best gestart of bijgestuurd worden.

Een goede kennis van de verspreiding van dieren en planten en de veranderingen ervan in de tijd vormt belangrijke informatie voor het natuurbehoud. Met die kennis kunnen wetenschappers patronen en processen herkennen in de natuur en gepaste beschermingsmaatregelen voorstellen. De gegevens vormen ook de basis voor het opstellen van het natuurbeleid en de evaluatie ervan. Vrijwilligersorganisaties spelen een essentiële rol bij het verzamelen van verspreidingsgegevens.

Tot nu toe gebeurde het verzamelen van natuurgegevens vaak versnipperd en was het voor vrijwilligers niet altijd duidelijk waar ze met hun waarnemingen naartoe konden en wat er daarna mee gebeurde. De overheid miste op die manier een verzekerde aanvoer van gegevens.

Daarom werd een 4-tal jaar geleden gestart met overleg tussen het INBO en Natuurpunt, dat leidde tot het uitwerken van het raamakkoord. De overeenkomst is een belangrijke stap naar een betere en meer gestructureerde samenwerking tussen overheid en vrijwilligersorganisaties, die elkaar hier vinden als een publiek-private tandem. De samenwerking zal mee bijdragen tot een beter natuurbehoud in Vlaanderen en moet toelaten om onze achterstand in te halen tegenover onze buurlanden op het vlak van natuurgegevens.

Persinfo 
Sandra Van Waeyenberge, tel 0486 83 09 81, sandra.vanwaeyenberge@inbo.be en Marc Herremans, tel 0496 69 43 57, marc.herremans@natuurpunt.be
Feedback